Afrondende werkzaamheden Eksterlaan vanaf 19 februari

  • 12 februari 2018

In opdracht van gemeente Haarlem voert Boskalis vanaf maandag 19 februari afrondende werkzaamheden uit aan de Eksterlaan. Een deel van het groot onderhoud aan de straat is in 2017 uitgevoerd.

Het riool onder het plantsoen bij Vondelweg 286 tot en met 296 wordt nog vernieuwd. En er wordt een verhoogd asfaltplateau aangelegd bij de fietsers- en voetgangersoversteek bij de Vondelweg. Ook wordt de bestrating rondom de ondergrondse containers op de middengeleiders in de Eksterlaan aangepast.

Naast de afrondende werkzaamheden past Boskalis als proef één van de kleine drempels aan, om te voorkomen dat automobilisten om de drempel heen rijden. Als de proef slaagt worden ook de overige drie drempels aangepast.

In maart worden ook nog circa 40 bomen geplant door de firma Donker groenvoorzieningen. Hierover volgt later meer informatie.

Contact
Tijdens de werkzaamheden kunt u eventuele vragen of opmerkingen richten aan de projectleider van Boskalis, de heer Huub Schipper, via 06-53 14 32 50 of via huub.schipper@boskalis.com.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid op  www.haarlem.nl/groot-onderhoud-eksterlaan.