350.000 euro subsidie voor uitwerken ontwerp gasvrij wonen

  • 8 maart 2019

Een samenwerkingsverband tussen onder andere het project SpaarGas in het Ramplaankwartier en de TU Delft krijgt van de Rijksdienst van Ondernemende Nederland (RVO) een subsidie van 350.000 euro. Met dit geld kan het zogenoemde ZONNET-ontwerp verder worden ontwikkeld en getest. Dit ontwerp wordt uitgewerkt voor het Ramplaankwartier maar is ook geschikt voor andere bestaande woonwijken.

Het idee van ZONNET is als volgt. De warmte die nodig is om huizen te verwarmen zonder aardgas wordt in de wijk zelf opgewekt door het plaatsen van combinatiezonnepanelen waarmee zowel warmte als elektriciteit wordt opgewekt. Deze komen op de daken van de huizen. Met een warmtepomp wordt de warmte tot de juiste temperatuur verhoogd. Alle huizen worden aan een zeer lage temperatuur warmtenet gekoppeld om warmte op te slaan als het niet nodig is en voor uitwisseling van warmte.

Maximaal lokale warmte

Met dit ontwerp wordt maximaal gebruikgemaakt van lokaal opgewekte warmte. Er zijn geen andere warmtebronnen van elders nodig. Met de subsidie kan nu onderzoek worden gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van het ZONNET-ontwerp. Ook wordt gekeken naar de maatschappelijke aspecten zoals bewonersparticipatie en innovatieve businessmodellen.

Het project SpaarGas is een van de eerste deals in het Haarlems Klimaatakkoord. Samen met partners in de stad wordt Haarlem steeds gasvrijer.

Het samenwerkingsverband bestaat uit: TU Delft faculteit Bouwkunde (penvoerder), Deltares, Stichting DE Ramplaan en project SpaarGas, Greenvis, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple Solar en Fortes Energy Systems.