Prinsenbrug krijgt nieuwe verkeerslichten

  • 30 juni 2020

De gemeente Haarlem vervangt van 6 tot en met 10 juli de verkeerslichten aan beide zijden van de Prinsenbrug. Een groot deel van de rijbanen voor auto’s is afgesloten en verkeersregelaars regelen het verkeer. Het fiets- en voetpad blijft tijdens de werkzaamheden gewoon te gebruiken.

Vanaf 22 juni 2020 starten graafwerkzaamheden in de bermen op diverse locaties. In sommige gevallen zijn er afzettingen langs de rijbanen. Het verkeer kan langs de werkzaamheden blijven rijden. In de week van 6 t/m 10 juli zijn de verkeerslichten gedoofd en zijn er verschillende omleidingen.

Omleidingen

Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden op de brug passeren en worden via de noordkant van de Oudeweg langs het werk geleid. Het fietspad aan de zuidkant van de Oudeweg tussen de Harmenjansweg en de voormalige Oudeweg is afgesloten. Daar worden de fietsers omgeleid via de noordzijde. 

Autoverkeer kan de brug van west naar oost passeren over één rijbaan en wordt via de Gedempte Oostersingelgracht verder geleid. Verkeer dat vanaf de oostkant komt kan niet via de Prinsenbrug en vervolgt de weg ook via de Gedempte Oostersingelgracht. Van en naar de Spaarndamseweg kan alleen de richting van en naar het Station worden gevolgd. Alle andere wegen, te weten Friese Varkenmarkt, Harmenjansweg en Kick Smitweg, zijn afgesloten.

Aanleiding voor de vervanging

De verkeerslichten op de Prinsenbrug zijn verouderd. Daarnaast ontvangt de gemeente regelmatig meldingen van verkeersonveilige situaties op de kruising met de Kick Smitweg. Daarom worden tijdens de werkzaamheden de verkeerslichten verplaatst naar de bovenzijde van de weg. Hierdoor zijn deze beter zichtbaar voor het autoverkeer en is de verwachting dat de verkeersveiligheid verbeterd.