Haarlem toen & nu: te gast op het stadhuis

  • 15 oktober 2020

Op 23 november vieren we de 775e verjaardag van Haarlem. In aanloop naar deze feestelijke dag delen we iedere week een foto uit de geschiedenis van de stad. Deze week: Haarlemmers te gast op het stadhuis.

In 1964 werden in Haarlem de eerste burgeravonden gehouden. Haarlemmers van 21 jaar kregen een uitnodiging voor een avond op het stadhuis. De burgemeester, de gemeentesecretaris of een raadslid hielden in de raadzaal een lezing over de taken van de gemeente en over de rol van de burger. Vervolgens was er een maaltijd in de Gravenzaal en daarna werd er gedanst. Er waren altijd raadsleden en ambtenaren bij aanwezig, vaak ook de burgemeester en wethouders. In 1970 veranderde de naam burgeravonden in open stadhuisavonden. Midden jaren 70 is de organisatie van de avonden gestopt.

Foto: Dansende Haarlemmers tijdens een van de burgeravonden in de Gravenzaal.

Gast van de raad

De traditie om Haarlemmers een kijkje te geven op het stadhuis, werd later weer opgepakt. Bij de behandeling van de Kadernota in juni 2008 werd door de gemeenteraad de motie ‘De burger als gast van de raad‘ aangenomen. De raad wilde inwoners van Haarlem kennis laten maken met de lokale politiek, door hen als gast van de gemeenteraad uit te nodigen. Met als doel de raad zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar voor de burgers te maken.

In het najaar van 2008  was de aftrap: uit elk stadsdeel van Haarlem werden burgers met een brief van de burgemeester uitgenodigd. De gasten van de raad kregen een informatieve rondleiding van raadsleden en bij aanvang van de raadsvergadering werden zij hartelijk welkom geheten door de burgemeester. Nu, in 2020,  wordt het programma Gast van de Raad vier keer per jaar georganiseerd. Helaas kon de raad vanwege corona alleen op 27 februari gasten ontvangen. Zodra het weer kan, nodigt de raad graag weer gasten uit.

Gasten van de raad in de raadzaal in 2008. Foto: Dasha Elfring

Verjaardag van de stad

Op 23 november is het precies 775 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. Dat wordt gevierd met (coronaproof) evenementen en activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.verjaardaghaarlem.nl.

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD
  • Stadsnieuws