Betere bescherming voor Haarlemse bomen

  • 11 januari 2022

Haarlem heeft een nieuwe bomenverordening. De oude verordening dateerde van 2008. Met de nieuwe bomenverordening kan de gemeente het kappen van bomen beter reguleren en worden bomen beter beschermd.

Ook wordt de beoordeling van de kapaanvragen eenduidiger. De nieuwe Bomenverordening Haarlem 2021 gaat in per 29 maart 2022.

Wethouder De Raadt: “Het opstellen van deze Bomenverordening ging niet van de ene dag op de andere. Veel partijen in de stad zijn betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Met een vertegenwoordiging van het, door voormalig wethouder Snoek ingestelde, Platform Groen is in 2020/2021 nog een extra verdiepende slag gemaakt. Ik ben blij dat we na een aantal jaar nu eindelijk een goede houvast hebben om kapaanvragen voor bomen te beoordelen.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Er moet voor het kappen van een boom eerder een vergunning worden aangevraagd; namelijk al vanaf een omtrek van 50 cm, waar het eerder 20 cm diameter (ca. 63 cm omtrek) was. Een criterium voor vrijstelling voor bomen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is omgezet van 100 m2 achtertuin naar 100 m2 totale perceeloppervlakte. Hierdoor moeten meer bomen in particuliere tuinen ook een vergunning aanvragen. En het college stelt voor een pilotperiode van twee jaar een externe adviescommissie in om zich voor complexe kapaanvragen over de kap te laten adviseren. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd.

Meer informatie vindt u hier.