Veiligheidsschouw in Reinaldapark

  • 15 juli 2021

De gemeente organiseert op korte termijn een wijkschouw in het Reinaldapark. Samen met wijkraadsleden en enkele buurtbewoners worden de plekken bezocht die onveilig worden gevonden. Bewoners hebben regelmatig gemeld dat ze zich niet veilig voelen in het park. De bewoners vinden dat nog niet alle problemen naar tevredenheid zijn opgelost. Een team van de gemeente pakt dit nu deze zomer op, zodat er snel actie wordt ondernomen om de veiligheid in het Reinaldapark te verbeteren.

Al enige tijd is de gemeente in gesprek met de buurt over de veiligheid in het Reinaldapark. Het belang van een veilig park werd door hen benadrukt nu er is besloten dat er naast het park een maatschappelijke opvanglocatie komt voor verslaafden, genaamd Domus Plus. De gemeente wil de inzet om het park veilig te houden vergroten. Ook de gemeenteraad heeft opgeroepen om hier extra aandacht aan te besteden en snel met een plan te komen.

Na het zomerreces wordt het plan ook voorgelegd aan de raadscommissie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan per mail contact op met Dorien van Duivenboden, afdeling Veiligheid en Handhaving. Dorien is te bereiken via oost@haarlem.nl.