Kenau Kavel: wijkterras op braakliggend terrein Haarlem-Oost

  • 15 juli 2021

Bewoners van de Scheepmakerswijk namen met toestemming van de gemeente tijdelijk het braakliggend terrein van de voormalige Fietsznfabriek in gebruik. Hun wens was om er een groenere plek van te maken en een ontmoetingsplek voor jong en oud te creëren.

Met subsidie uit het Leefbaarheid en Initiatievenbudget hebben de initiatiefnemers de plannen kunnen uitvoeren. Wijkterras het Kenau Kavel is het resultaat.

Heeft u ook een goed idee voor uw wijk? Een idee om elkaar te ontmoeten of om de buurt mooier te maken? Dan kunt u daarvoor budget aanvragen via www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget. Nieuwe aanvragen worden vanaf half augustus 2021 beoordeeld. Voor ieder initiatief gelden nog steeds de coronamaatregelen, waaronder de anderhalve meter afstand.

Categorie:

  • Nieuws ZUID/WEST
  • Nieuws SCHALKWIJK
  • Nieuws OOST
  • Nieuws CENTRUM
  • Nieuws NOORD