Haarlem verlengt hotelaanvraagpauze

  • 24 december 2021

De gemeenteraad heeft op 23 december 2021 besloten om de hotelaanvraagpauze met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat de gemeente tot 1 januari 2024 geen nieuwe hotelinitiatieven mogelijk maakt. Op deze manier wordt voorkomen dat er wordt gebouwd voor leegstand en er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden.

Op 30 januari 2020 werd het Haarlemse hotelbeleid (2019/827903) vastgesteld, met daarin de zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’. Hiermee maakte de gemeente een pas op de plaats door tot in ieder geval 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven mogelijk te maken.

Aanleiding

De reden voor invoering van de hotelaanvraagpauze was dat het aanbod aan hotelkamers en particuliere vakantieverhuur in Haarlem flink groeide en het aantal hotelaanvragen toenam, bij een bescheiden kamerbezetting van onder de 70%. Daarnaast waren er nog veel lopende hotelontwikkelingen en aanvragen in behandeling, waardoor het aantal hotelkamers hoe dan ook nog flink zou gaan toenemen. Er waren dus geen nieuwe hotelinitiatieven nodig om te voorzien in een eventuele toenemende vraag naar hotelovernachtingen.

Evaluatie

Zoals afgesproken in het hotelbeleid is de hotelaanvraagpauze geëvalueerd. Hierbij is onder andere gekeken naar bezettingscijfers van bestaande hotels, overlastmeldingen, het aantal actieve advertenties op Airbnb en de ruimtebehoefte voor andere zaken in de stad, zoals wonen. Op basis van deze evaluatie heeft de gemeente de conclusie getrokken dat er niet gebouwd moet worden voor leegstand en daarom een verlenging van de hotelaanvraagpauze wenselijk is.

Naast een pas op de plaats voor nieuwe hotelinitiatieven, is in het Hotelbeleid en het raadstuk van 30 januari 2020 ook het voornemen aangekondigd om de onbenutte capaciteit aan kleinschalige hotels/-appartementen (horeca-4 functie) te gaan schrappen. Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties zijn van het wegbestemmen van de horeca-4 functie. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal het gemeentebestuur tot nadere (ruimtelijke) besluitvorming overgaan.

Bekijk het nieuwe hotelbeleid.en het nieuwsbericht uit 2019