Datum invoering Ja-Ja sticker verplaatst naar 1 januari 2020

  • 15 juli 2019

De invoeringsdatum van de Ja-Ja brievenbussticker in de gemeente Haarlem is verplaatst naar 1 januari 2020. Reden hiervoor is het uitstel van de gerechtelijke uitspraak die op 9 juli plaats zou vinden over de invoering van de Ja-Ja sticker in Amsterdam.

De uitspraak is uitgesteld naar 3 september 2019. Deze datum is te dicht op de eerder bepaalde invoeringsdatum van 1 oktober om alles rond de invoering zorgvuldig en tijdig te kunnen regelen. Daarom is de invoeringsdatum verplaatst naar 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 ontvangen Haarlemmers niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in hun brievenbus. Als zij dit willen blijven ontvangen kunnen zij dit aangeven door een sticker op hun brievenbus te plakken. De nieuwe Ja-Ja sticker is vanaf 2 december beschikbaar in de publiekshal van de gemeente.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er 4 mogelijkheden:

  • Geen sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Ja sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Ja-Ja sticker: wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Nee sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

In Haarlem wordt ieder jaar zo’n 20% van het totaal aantal reclamefolders ongelezen weggegooid. Dit is zo’n 250 ton per jaar. Door alleen nog folders te laten bezorgen bij mensen die aangeven deze op prijs te stellen wil gemeente Haarlem verspilling tegengaan.

Meer informatie over het nieuwe brievenbusstickersysteem is te vinden op www.haarlem.nl/ja-ja-sticker.