!WOON helpt bewoners in Frans Hals- en Transvaalbuurt

  • 17 september 2018

Huurders uit de Frans Hals- en Transvaalbuurt kunnen sinds oktober 2017 terecht bij !WOON met klachten over hun woonsituatie. Woont u daar? Kom op woensdagmiddag of donderdagavond langs op het spreekuur voor advies en ondersteuning.

Schimmel en lekkages

Veel huurders klagen over achterstallig onderhoud. Het slechte onderhoud is bij veel van de woningen aan de buitenkant al goed te zien en binnen is de situatie vaak even slecht of zelfs nog slechter. Bijvoorbeeld lekkages aan het dak met schimmel en schade aan de spullen van de bewoners tot gevolg. !WOON helpt bewoners en spreekt de verhuurder aan op zijn of haar verantwoordelijkheid om voor goed onderhoud te zorgen.

Controleer uw huurprijs

Vaak klopt de huurprijs niet. Gemiddeld ligt de gevraagde huurprijs € 300 boven de maximaal toegestane huurprijs. !WOON kijkt samen met bewoners naar voorstellen tot huurverlaging.

Schoterweg schoon en veilig
Het spreekuur en de activiteiten van !WOON zijn onderdeel van Schoterweg schoon en veilig. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen voor een veilige en leefbare omgeving en een eerlijk ondernemersklimaat op en rondom de Schoterweg. Lees meer over de spreekuren van !WOON en andere spreekuren op www.haarlem.nl/schoterweg-schoon-en-veilig.