U kunt nu reageren op Programma van Eisen terrein rond Lichtfabriek

  • 8 februari 2021

De gemeente heeft een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) gemaakt voor het terrein Haarlemmer Stroom. Het programma geeft aan hoe het terrein er in de toekomst ongeveer uit komt te zien.

Het Haarlemmer Stroom-terrein ligt in de Waarderpolder en grenst aan de Sportheldenbuurt, op de hoek van het Spaarne en de Industriehaven. De belangrijkste wensen en eisen van de gemeente Haarlem zijn:

  • alle parkeerplaatsen moeten in een gebouw komen
  • het terrein moet autoluw worden
  • er moet een fietsverbinding komen tussen de Sportheldenbuurt, Figeebrug en de binnenstad
  • de monumenten moeten zoveel mogelijk behouden en opgeknapt worden
  • er moet aandacht zijn voor duurzaamheid, groen, ecologie en water
  • onderzoek naar stikstof, parkeren, archeologie en geluid is verplicht.

Lees het volledige SPvE (agendapunt 10).

Reageren

Het Ontwerp-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ligt tussen 3 februari en 16 maart 2021 ter inzage. Dan kunt u een reactie geven op het stuk. Dat kan op 3 manieren:

  1. u kunt het online formulier op deze pagina gebruiken
  2. u kunt een brief sturen naar Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. mevr. L.M. Baas
  3. u kunt telefonisch een reactie geven tijdens het telefonisch inloopspreekuur op dinsdag 16 februari van 14.00 tot 15.00 uur. Bel 14 023 en vraag naar mevr. E. Zeelenberg.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert 2 online informatiebijeenkomsten over Haarlemmer Stroom:
16 februari van 16.30 – 17.30 uur
18 februari van 19.00 – 20.00 uur

Wilt u hieraan deelnemen? Mail dan naar oost@haarlem.nl met Informatiebijeenkomst Haarlemmer Stroom in het onderwerp en welke datum u uitkomt. Dan krijgt u een uitnodiging voor een MS Teams-vergadering. We sturen daar ook een instructie bij.

Haarlemmer Stroom

Projectontwikkelaar Lingotto ontwikkelt het voormalige Nieuwe Energie terrein in de Waarderpolder tot culturele hotspot. Hierbij worden de monumentale fabriek- en kantoorpanden, het industrieel erfgoed, behouden. Het terrein, totaal ruim 2 voetbalvelden groot, ligt tussen de Sportheldenbuurt en de Minckelersweg / Figeebrug. Lingotto renoveert het erfgoed en maakt de openbare ruimte levendig en aantrekkelijk. Het project heet Haarlemmer Stroom. 

Meer informatie staat op Haarlemmer Stroom ontwikkeling - Gemeente Haarlem