Project Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid aan Schipholweg en Europaweg

  • 4 januari 2021

Het gebied waar de Schipholweg en Europaweg samenkomen, groeit de komende jaren uit tot een vitaal en stedelijk knooppunt. Er komen drie appartementengebouwen, groen en voorzieningen als winkels, pleinen en horeca.

Verschillende voorzieningen in combinatie met groen zorgen voor levendigheid op straat. Op deze afbeelding ziet u een voorbeeld van hoe dat er uit kan zien. 

Een nieuwe mobiliteitshub zorgt straks voor snelle busverbindingen tussen de Slachthuisbuurt en Schalkwijk en de binnenstad van Haarlem, Schiphol en Amsterdam. Zo verandert dit gebied aan het Spaarne tot een markante entree naar de stad, en een aantrekkelijke en vitale stadswijk waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. 

Haarlemmers en belanghebbenden kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Gemeente Haarlem is benieuwd hoe ze denken over de voorzieningen in de wijk, de inrichting van de buitenruimte en duurzame mobiliteit. Tussen 4 en 13 januari 2021 kunt u uw ideeën kwijt op de website van de gemeente. Hier leest u ook meer over het project Kooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.