Gemeente Haarlem interviewt buurt over Skaeve Huse aan Vergierdeweg 452 – 454

  • 25 november 2021

De gemeente werkt samen met bewoners, ondernemers en de wijkraad aan een plan voor het betrekken van de omgeving bij de realisatie van de Skaeve Huse die aan de Vergierdeweg 452-454 komen.

Aan de gemeenteraad wordt op 17 februari 2022 een startnotitie met een veiligheidsplan en communicatieaanpak gepresenteerd.

Interviews

Het bureau Tertium is door de gemeente gevraagd het communicatieplan samen met de wijkraad voor te bereiden. Er wordt een workshop georganiseerd met de wijkraad Vondelkwartier. Daarnaast interviewt het bureau in november en december verschillende belanghebbenden over de manier waarop zij betrokken en geïnformeerd willen worden bij het ontwerp van de woningen, het herstel van de boerderij en het veiligheids- en beheerplan. De bijeenkomsten over de verschillende onderdelen van de ontwikkeling van de locatie vinden in 2022 plaats.

Wilt u ook geïnterviewd worden? Dan kunt u een mail sturen naar opvang@haarlem.nl .

Communicatieaanpak gepresenteerd tijdens ALV wijkraad

Vervolgens wordt een startnotitie en een veiligheids- en beheerplan opgesteld. Bij de startnotitie zit ook de communicatieaanpak. Daarin staat op welke wijze de omgeving en andere belanghebbenden betrokken en geïnformeerd worden tijdens het project. Op de wijkraadsvergadering van 7 december informeert de gemeente de aanwezigen over de plannen. Deze zijn dan ook op de website van de gemeente te vinden.