Nieuweweg 2 Ontwikkeling beschermd wonenlocatie

Gemeente Haarlem laat een woonzorgvoorziening bouwen aan Nieuweweg 2. Op deze locatie komt een gebouw waar 24 mensen met een verslaving en/of psychische problemen komen te wonen. Het is voor de gemeente belangrijk dat deze zorgvoorziening er komt. Het is net zo belangrijk dat deze op de meest zorgvuldige manier wordt ingepast in de bestaande omgeving. Met de buurt is gewerkt aan een participatieplan.

Actueel

Plannen voor het terrein

Planning

Veiligheids- en beheerplan

Participatieplan

Wijkprojectgroep

Bestemmingsplan

Maatschappelijke opvang

Documenten

Contact