Nieuwe wijkraadsverordening

De wijkraadsverordening, waarin alle regels staan voor de wijkraden, wordt aangepast. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.

Actueel

Wijkraden kaart

Planning

Inspraak en meedoen

Contact