Nieuwe Groenmarkt en Krocht herinrichting

Het gebied De Nieuwe Groenmarkt en Krocht wordt opnieuw ingericht om een aantrekkelijker verblijfsklimaat te krijgen. De Nieuwe Groenmarkt en Krocht zijn inmiddels toegevoegd aan het autoluwe kernwinkelgebied. Daarnaast moet het gebied dienen als uitvalsbasis voor de weekmarkt en kleinschalige evenementen kunnen herbergen. Tenslotte is aanpassing van de voorrangssituatie in de Jansstraat gewenst om de fietsveiligheid te verhogen.

Actueel

Variant fietsparkeerkelder onderzocht

De commissie Beheer heeft donderdag 14 december positief gereageerd op de mededeling van wethouder Cora-Yfke Sikkema om de procedure voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht even stil te leggen.

Met deze stap krijgt de wethouder tijd om met de commissie inhoudelijk van gedachten te wisselen over een extra variant voor de inrichting van de Nieuwe Groenmarkt. Deze extra variant bevat een fietsparkeerkelder en valt buiten de huidige opdracht van de gemeenteraad.

In het najaar van 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het onderzoek. Dan wordt duidelijk of er een fietsenkelder komt.

Agenda Commissie beheer 22 februari 2019 (agendapunt 1 en 2 van vergaderpunt 8)

Planning

Voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt en Krocht

  • Heden onderzoek naar mogelijkheid van een fietsparkeerkelder onder de Nieuwe Groenmarkt
  • Najaar 2019 de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek
  • Vervolgens maken van voorlopig ontwerp. Daarna volgt de inspraakprocedure. Wanneer dit precies begint, is nog niet duidelijk

Inspraak en meedoen

Voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt vinden de gebruikelijke inspraakprocedures plaats. De participatie bestaat uit bijeenkomsten en gesprekken.

Projectpartners

Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit. OKRA is als architect verbonden aan de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

Achtergrond

Haarlem knapte de afgelopen decennia veel beeldbepalende pleinen en straten in het oude centrum op. De wens was om een aangenaam verblijfsgebied te creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers. Eerder werden de Grote Markt, Grote Houtstraat en Gierstraat autoluw gebied. Later waren de Riviervischmarkt, het Klokhuisplein, de Oude Groenmarkt en de Damstraat aan de beurt. Dat heeft geresulteerd in een kernwinkelgebied met winkels, horeca, terrassen en kunstwerken.

Nu wordt het volgende deel van kernwinkelgebied aangepakt. De Nieuwe Groenmarkt wordt opnieuw ingericht en autoluw gemaakt. Lees meer over de uitbreiding van het autoluwe gebied.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Miltenburg. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl

Omgevingsmanager namens Witteveen + Bos is Herman Opmeer. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06 4637 7464 of via herman@opmeercommunicatie.nl