Nieuwe Groenmarkt en Krocht herinrichting

Het gebied De Nieuwe Groenmarkt en Krocht wordt op termijn opnieuw ingericht om een aantrekkelijker verblijfsklimaat te krijgen. De Nieuwe Groenmarkt en Krocht zijn inmiddels toegevoegd aan het autoluwe kernwinkelgebied. Daarnaast moet het gebied dienen als uitvalsbasis voor de weekmarkt en kleinschalige evenementen kunnen herbergen. Tenslotte is aanpassing van de voorrangssituatie in de Jansstraat gewenst om de fietsveiligheid te verhogen.

Actueel

Mogelijkheden fietsparkeerkelder onderzocht

Het proces voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht is al enige tijd stilgelegd.

Zo is er tijd om de mogelijkheden voor een fietskelder te onderzoeken..

De gemeenteraad wordt voor de zomervakantie 2020 geïnformeerd over het onderzoek. Dan wordt duidelijk of er een fietsenkelder komt. Vervolgens wordt het proces opnieuw opgestart voor de herinrichting.

Agenda Commissie beheer 22 februari 2019 (agendapunt 1 en 2 van vergaderpunt 8)

Planning

Voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt en Krocht

  • Heden: onderzoek naar mogelijkheid van een fietsparkeerkelder onder de Nieuwe Groenmarkt
  • Zomer 2020: De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek
  • Vervolgenswordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Daarna volgt de inspraakprocedure. Wanneer dit precies begint, is nog niet duidelijk.

Inspraak en meedoen

Voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt zal een nieuwe participatiemoment worden georganiseerd om tot een nieuw voorlopig ontwerp te komen.

Projectpartners

Witteveen+ Bos voert in opdracht van de gemeente Haarlem het projectmanagement uit. OKRA is als architect verbonden aan de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht.

Achtergrond

Haarlem knapte de afgelopen decennia veel beeldbepalende pleinen en straten in het oude centrum op. De wens was om een aangenaam verblijfsgebied te creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers. Eerder werden de Grote Markt, Grote Houtstraat en Gierstraat autoluw gebied. Later waren de Riviervischmarkt, het Klokhuisplein, de Oude Groenmarkt en de Damstraat aan de beurt. Dat heeft geresulteerd in een kernwinkelgebied met winkels, horeca, terrassen en kunstwerken.

Nu wordt het volgende deel van kernwinkelgebied aangepakt. De Nieuwe Groenmarkt wordt opnieuw ingericht en autoluw gemaakt. Lees meer over de uitbreiding van het autoluwe gebied.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gebiedsverbinder mevrouw I. Hamer via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.