Nieuwe Groenmarkt en Krocht herinrichting

Het gebied De Nieuwe Groenmarkt en Krocht wordt op termijn opnieuw ingericht om een aantrekkelijker verblijfsklimaat te krijgen. De Nieuwe Groenmarkt en Krocht zijn inmiddels toegevoegd aan het autoluwe kernwinkelgebied. Daarnaast moet het gebied dienen als uitvalsbasis voor de weekmarkt en kleinschalige evenementen kunnen herbergen. Tenslotte is aanpassing van de voorrangssituatie in de Jansstraat gewenst om de fietsveiligheid te verhogen.

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Projectpartners

Achtergrond

Contact