Nelson Mandelapark

Het Nelson Mandelapark moet beter functioneren. Dit biedt de kans om opnieuw naar de inrichting van het park te kijken en samen met de gebruikers en omwonenden van het park na te denken over een ideale inrichting. Hoe maken we van het park een plek waar iedereen zich thuis voelt?

Actueel

Toekomstbeeld

In 2018 hebben de gemeente en de buurtbewoners een inspirerend toekomstbeeld voor het Nelson Mandelapark gemaakt.

Bekijk het toekomstbeeld voor het Nelson Mandelapark (jpeg)

In het toekomstbeeld ziet u dat het een ontmoetingsplek is voor de buurt. Dit moet gebeuren door betere verbindingen (voetpaden) en doorgangen in het park. Ook de ingang van het park moet verbeterd worden. Het park moet open en toegankelijk zijn voor iedereen. Ook spelen moet een grote rol krijgen in het park. Dit gebeurt op een meer natuurlijke manier door bijvoorbeeld heuveltjes en diepere punten, bloemrijke zomen en heesters en boomstammen op de grond. Daarmee wordt ook de waterhuishouding in het park verbeterd. De hondenlosloopplek zou meer natuurlijk moeten worden afgeschermd, bijvoorbeeld door lage struiken of boomstammen. Op een centrale plek in het park kunnen bewoners publieke buurtevenementen organiseren.

De goede dingen in het park worden behouden, zoals het centrale pad door het park, de sportkooi, Ecosol en de Doe-tuinen. Het toekomstbeeld is een inspiratie voor de gemeente, buurtbewoners en andere stakeholders: een stip aan de horizon om toekomstige kansen goed in te vullen.

Ontwikkelingen in de omgeving

De komende jaren zijn er rondom het Nelson Mandelapark veel ontwikkelingen, waaronder de bouw van woningen op het terrein van de voormalige bakkersfabriek. Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina Paul Krugerkade woningbouw. En het park is direct gelegen aan de Ontwikkelzone Spaarndamseweg. Het toekomstbeeld voor het Nelson Mandelapark kan helpen om richting te geven bij de relatie tussen het park en deze ontwikkelingen.

Aanleiding

Het park moet beter functioneren. Daarnaast gebeurt er de komende jaar veel in de omgeving van het park. De plannen om de oude broodfabriek Quality Bakers te ontwikkelen tot een woonlocatie hebben invloed op de inrichting. Ook is er groot onderhoud nodig aan de Paul Krugerkade (vervanging van de riolering en herinrichting van de straat). Dit groot onderhoud staat gepland voor 2022. Verder is er aandacht voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de buurt.

Contact

Voor vragen over het Nelson Mandelapark kunt u contact opnemen met het gebiedsteam Noord via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.