Stickers tegen reclamefolders en drukwerk

Als u geen ongeadresseerd reclamefolder en drukwerk wilt ontvangen, kunt u in de publiekshal twee soorten brievenbusstickers ophalen.

Geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen, nee-ja-sticker

Wilt u geen reclamedrukwerk, maar wel huis-aan-huisbladen ontvangen? Dan vraagt u om de nee-ja-sticker.

Geen huis-aan-huis-bladen en geen reclamedrukwerk: nee-nee-sticker

Wilt u geen reclamedrukwerk en ook geen huis-aan-huisbladen ontvangen? Dan vraagt u om de nee-nee-sticker.