Nederlander worden door optie

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U kunt dit regelen bij de gemeente waar u woont. Dat kan op twee manieren: via de optieverklaring of via de naturalisatieprocedure. De optieverklaring is de eenvoudigste en snelste manier. Als u aan de voorwaarden voldoet, maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 023 voor het invullen van de optieverklaring. De gemeente werkt alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Voor vreemdelingen die niet in Nederland wonen en voor oud-Nederlanders verloopt de naturalisatieprocedure via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden

Meenemen

Kosten

Verloop aanvraag optieverklaring

Landelijke naturalisatiedag