Naturalisatie

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U kunt dit regelen bij de gemeente. Dat kan op 2 manieren. De optieverklaring is de eenvoudigste en snelste manier; kijk eerst of u hiervoor in aanmerking komt (zie: Gerelateerde onderwerpen). Als u niet voor de optieverklaring in aanmerking komt, kunt u persoonlijk een verzoek tot naturalisatie indienen in de publiekshal. De gemeente werkt alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. U maakt een afspraak via het telefoonnummer 14 023. Voor vreemdelingen die niet in Nederland wonen en voor oud-Nederlanders verloopt de naturalisatieprocedure via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. U vindt deze voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden naturalisatie op website IND

Lees meer over Nederlander worden op website IND

Kosten

De kosten voor naturalisatie bedragen:

  • 1 persoon: € 901
  • samen met partner: € 1.150
  • mee-naturalisatie van kind: € 133 per kind.

Voor vluchtelingen en staatlozen gelden de volgende tarieven:

  • 1 persoon: € 670
  • samen met partner: € 920
  • mee-naturalisatie van kind: € 133 per kind.

U moet ook betalen voor de uittreksels persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Meenemen

  • uw huidige buitenlandse paspoort
  • uw verblijfsdocument
  • een gelegaliseerde geboorteakte
  • bewijs van inburgering

Lees meer over naturalisatie op de website van de IND

Verloop aanvraag naturalisatie

U levert de gevraagde documenten (zie Meenemen) in bij uw afspraak in de publiekshal. De gemeente stelt een advies op. Dit advies gaat samen met uw documenten naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist over uw verzoek om naturalisatie. De naturalisatieprocedure duurt ongeveer 1 jaar.

Is de beslissing positief? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Bij deze ceremonie krijgt u het besluit persoonlijk uitgereikt na het afleggen van de verklaring van verbondenheid. Op dat moment bent u definitief Nederlander.