Naturalisatie

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U kunt dit regelen bij de gemeente. Dat kan op 2 manieren. De optieverklaring is de eenvoudigste en snelste manier; kijk eerst of u hiervoor in aanmerking komt (zie: Gerelateerde onderwerpen). Als u niet voor de optieverklaring in aanmerking komt, kunt u persoonlijk een verzoek tot naturalisatie indienen in de publiekshal. De gemeente werkt alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. U maakt een afspraak via het telefoonnummer 14 023. Voor vreemdelingen die niet in Nederland wonen en voor oud-Nederlanders verloopt de naturalisatieprocedure via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden

Kosten

Meenemen

Verloop aanvraag naturalisatie