Naturalisatie

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U kunt dit regelen bij de gemeente waar u woont. Dat kan op 2 manieren. De optieverklaring is de eenvoudigste en snelste manier; kijk eerst of u hiervoor in aanmerking komt (zie: Gerelateerde onderwerpen). Als u niet voor de optieverklaring in aanmerking komt, kunt u persoonlijk een verzoek tot naturalisatie indienen in de publiekshal. Voor vreemdelingen die niet in Nederland wonen en voor oud-Nederlanders verloopt de naturalisatieprocedure via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer 14 023.

Voorwaarden

Kosten

Meenemen

Verloop aanvraag naturalisatie