Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat herinrichting

Gemeente Haarlem gaat onderhoud uitvoeren aan de Teding van Berkhoutstraat en Nagtzaamstraat, tussen het van Zeggelenplein en de Zomerkade. De riolering en wegverharding worden vervangen en er wordt drainage aangelegd. Omdat beide straten helemaal open gaan is dit de kans om ook de inrichting van de straten te verbeteren. 

Actueel

Het groot onderhoud aan de Teding van Berkhoutstraat en de Nagtzaamstraat is afgerond.

De omleidingsroutes voor buslijnen 2 en 567 van Connexxion zijn opgeheven. De bussen rijden weer via hun oorpronkelijke route.

Definitief ontwerp

Omwonenden en andere belanghebbenden konden t/m 21 maart 2017 een reactie geven op het voorlopig ontwerp. De inspraakreacties zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp (DO). Op 16 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het DO van de Teding van Berkhoutstraat en Nagtzaamstraat vastgesteld. Er wordt een hemelwaterafvoer gemaakt, dit is een leiding die naast het riool ondergronds geplaatst wordt. Op deze manier moet de wateroverlast bij zware regenval minder worden.

Bekijk het definitief ontwerp Nagtzaamstraat (onder punt 4) (pdf, 2,12 MB)
Bekijk het definitief ontwerp Teding van Berkhoutstraat (onder punt 5) (pdf, 2,14 MB)

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Mark Geertman van Van Gelder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 3023 7479 of via mgeertman@vangelder.com.

Voor algemene vragen kunt u met de gemeente contact opnemen van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via het algemene telefoonnummer 14 023.