Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan

De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden. Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Actueel

Inspraakperiode

Met ideeën en wensen vanuit de buurt is een voorlopig ontwerp voor de straten gemaakt. U kon op het voorlopig ontwerp reageren tot en met 6 september 2019 (inspraakperiode). Dit was voor een deel tijdens de zomervakantie. De inspraakperiode was daarom extra lang en liep door tot na de zomervakantie, zodat iedereen de kans kreeg om te reageren.

Bekijk het voorlopig ontwerp (onder agendapunt 3).

Wijzigingen in het ontwerp na bewonersavond 16 april 2019

  • De voorrangssituatie van de fietsoversteek vanuit het Schoterbos naar de Willem Klooslaan is in het voorlopig ontwerp gewijzigd. Het verkeer op de Mr. Jan Gerritszlaan heeft voorrang op de overstekende fietsers. Hiermee is de situatie eenduidiger en behoudt de Mr. Jan Gerritszlaan de functie voor doorgaand verkeer.
  • De bushalte aan de kant van het Schoterbos is verschoven. Deze is verder van de aansluiting van het fietspad vanuit het Schoterbos geplaatst, zodat er beter zicht is tussen fietsers uit het Schoterbos en verkeer op de Mr. Jan Gerritszlaan.
  • Er zijn 2 parkeervakken vervallen bij de inrit van het parkeerterrein van HFC EDO. Hierdoor kan de boom bij de inrit blijven staan.

Wat gebeurt er met de reacties?

De gemeente bekijkt of de reacties in het voorlopig ontwerp kunnen worden verwerkt. Uiteindelijk komt er een definitief ontwerp. Er wordt eerst nog een besluit genomen over het ontwerp door de gemeenteraad. Heeft u gereageerd op het ontwerp? Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Planning

De participatie voor dit project bestond uit persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. De 1e inloopavond was op 11 december 2018. De 2e avond voor bewoners is georganiseerd op 16 april 2019. Meedenken met de gemeente, hoe werkt dat als de gemeente de openbare ruimte opnieuw gaat inrichten? Lees meer over dit proces op www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente. Dit project is nu in de inspraakperiode.

In verband met de bereikbaarheid in de omgeving start het project Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan na afronding van de werkzaamheden van het project HOV Rijksstraatweg bij de kruisingen Jan Gijzenkade en de Planetenlaan, medio 2020. De werkzaamheden aan de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan duren tot eind 2020 / begin 2021.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer T. Mulder. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.