Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan

De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden. Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Actueel

Tot en met 15 mei 2020 konden omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw reageren op het voorlopig ontwerp (onder agendapunt 18) voor de Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan. De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp. Op 25 juni 2020 besprak de gemeenteraad met een motie (pdf) het voorlopig ontwerp. De gemeenteraad vindt de Willem Klooslaan onderdeel van een belangrijke fietsroute in Haarlem-Noord en wil hem daarom inrichten als fietsstraat. Fietsers kunnen dan de Willem Klooslaan als goed alternatief voor de Rijksstraatweg gebruiken.

Wijziging ontwerp

Door het besluit van de gemeenteraad wordt de Willem Klooslaan tussen de Mr. Jan Gerritszlaan en het Plesmanplein een fietsstraat. Die wijziging wordt uitgewerkt in het definitief ontwerp. In een fietsstraat is gemotoriseerd verkeer te gast en rijdt de fietser comfortabel en veilig. Een fietsstraat is ingericht met rood asfalt in het midden van de weg en daarnaast een strook in een andere kleur en/of materiaal. Het blijft wel mogelijk om de auto in de straat te parkeren.

Als het definitief ontwerp klaar is, stelt het college van burgemeester en wethouders dit ontwerp vast. Heeft u gereageerd op het voorlopig ontwerp? Dan ontvangt u bericht over het definitieve ontwerp.

Uitvoering werkzaamheden

Als het definitief ontwerp is vastgesteld, wordt een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar van 2021, nadat de Generaal Spoorlaan is aangepakt.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Clemens. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.