Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan

De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden. Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Actueel

Inspraakperiode aangepast ontwerp

Eind vorig jaar konden omwonenden en andere belanghebbenden hun mening geven over het voorlopig ontwerp voor de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan. Dit ontwerp is toen niet definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Door diverse partijen is namelijk voorgesteld het 50 km/u gedeelte van de Mr. Jan Gerritszlaan tussen de Plesmanlaan en de Willem Klooslaan ook aan te passen naar een 30km/u zone. Naar aanleiding van de behandeling hiervan in de commissie Beheer is besloten het ontwerp zo aan te passen. Het voorlopig ontwerp is daardoor zodanig veranderd, dat u hierop opnieuw uw mening kunt geven.

Bekijk het aangepaste voorlopig ontwerp (onder agendapunt 18).

Wijzigingen in het voorlopig ontwerp

  • De inrichting van de Mr. Jan Gerritszlaan tussen de Plesmanlaan en de Willem Klooslaan is gewijzigd naar een inrichting als 30km/u zone. Hierbij wordt fiets- en autoverkeer in 2 richtingen gecombineerd, maar is de snelheid omlaag gebracht
  • De kruisingen met de Plesmanlaan, Joseph Bauererf, Willem Klooslaan en het fietspad vanuit het Schoterbos zijn als gelijkwaardige kruisingen ingericht
  • De inritconstructie in de Willem Klooslaan voor het laden en lossen bij het Schoterhof tegenover huisnummer 17 is aangepast, zodat deze beter toegankelijk is voor het laad- en losverkeer.

Hoe kunt u reageren?

U kunt reageren tot en met 15 mei 2020. Let op: alle reacties en namen worden openbaar zodra het college besluit dit voorlopig ontwerp definitief te maken. Iedereen kan deze reacties inzien. Wilt u niet uw naam erbij? Laat ons dat weten bij uw reactie. Reageren kan op de volgende manieren

  • Per e-mail via projecten@haarlem.nl
  • Per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. Remco Clemens.

Inloopbijeenkomst niet mogelijk

Tijdens de inspraakperiode hadden we een inloopbijeenkomst willen organiseren om het aangepaste voorlopig ontwerp aan u toe te kunnen lichten en om eventuele vragen daarover te kunnen beantwoorden. In verband met het coronavirus is dat niet mogelijk. Wij willen u toch de gelegenheid bieden om vragen te kunnen stellen. U kunt uw vragen over het aangepaste voorlopig ontwerp tot 12 mei 2020 stellen via het e-mailadres projecten@haarlem.nl.

Wat gebeurt er met de reacties van vorig jaar?

De reacties die vorig jaar op het voorlopig ontwerp zijn binnengekomen, worden niet automatisch meegenomen als reactie op het aangepaste voorlopig ontwerp. Dit komt doordat het ontwerp gewijzigd is. Alleen bij de reacties op dit aangepaste voorlopig ontwerp wordt bekeken of dit verwerkt kan worden. Heeft u vorig jaar gereageerd? Bekijk het aangepaste ontwerp dan graag opnieuw en stuur een nieuwe reactie.

Wat gebeurt er met de reacties op het aangepaste ontwerp?

De gemeente bekijkt of de reacties in het voorlopig ontwerp kunnen worden verwerkt. Uiteindelijk komt er een definitief ontwerp. Er wordt eerst nog een besluit genomen over het ontwerp door de gemeenteraad. Heeft u gereageerd op het aangepaste ontwerp? Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Clemens. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.