Mr. Jan Gerritszlaan en Willem Klooslaan

De riolering onder de Mr. Jan Gerritszlaan (vanaf de Planetenlaan tot de Willem Klooslaan) en de Willem Klooslaan is verouderd en moet vervangen worden. Gemeente Haarlem wil tegelijk met het vervangen van de riolering de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Actueel

Inspraakperiode aangepast ontwerp afgelopen

Eind vorig jaar konden omwonenden en andere belanghebbenden hun mening geven over het voorlopig ontwerp voor de Mr. Jan Gerritszlaan en de Willem Klooslaan. Dit ontwerp is toen niet definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Door diverse partijen is namelijk voorgesteld het 50 km/u gedeelte van de Mr. Jan Gerritszlaan tussen de Plesmanlaan en de Willem Klooslaan ook aan te passen naar een 30km/u zone.

Naar aanleiding van de behandeling hiervan in de commissie Beheer is besloten het ontwerp zo aan te passen. Het voorlopig ontwerp is daardoor zodanig veranderd, dat u hierop opnieuw uw mening kon geven De inspraakperiode voor het aangepast voorlopig ontwerp was tot en met 15 mei 2020.

Wat gebeurt er met de reacties op het aangepaste ontwerp?

De gemeente bekijkt momenteel of de reacties in het voorlopig ontwerp kunnen worden verwerkt. De commissie Beheer wil het voorlopig ontwerp bespreken in haar vergadering op 11 juni 2020. Eventuele reacties van de commissieraadsleden worden nog afgewogen en waar mogelijk ook verwerkt in het ontwerp. Uiteindelijk komt er een definitief ontwerp. De gemeenteraad stelt het definitief ontwerp vast. Heeft u gereageerd op het aangepaste ontwerp? Dan ontvangt u een bericht van ons over het definitieve ontwerp. Dit kan dus nog even duren.

Bekijk het aangepaste voorlopig ontwerp (onder agendapunt 18).
Toelichting voorlopig ontwerp

  • Het voorlopig ontwerp toont de nieuwe inrichting van de Mr. Jan Gerritszlaan vanaf de kruising met de Willem Klooslaan tot aan de Planetenlaan en de nieuwe inrichting van de Willem Klooslaan, inclusief het gedeelte langs het Plesmanplein tot de Plesmanlaan
  • De inrichting van de Mr. Jan Gerritszlaan tussen de Plesmanlaan en de Willem Klooslaan is gewijzigd naar een inrichting als 30km/u zone. Hierbij wordt fiets- en autoverkeer in 2 richtingen gecombineerd, maar is de snelheid omlaag gebracht
  • De Willem Klooslaan is een 30km/u zone. Het asfalt wordt vervangen door een klinkerbestrating, die past bij de inrichting van een 30km/u straat. Het weggedeelte tussen de Plesmanlaan en de Willem Klooslaan krijgt zwart asfalt. Asfalt kan namelijk beter de zwaardere belasting van de lijnbussen die op dit gedeelte rijden hebben. Dit zwarte asfalt krijgt streetprint (een afdruk in het asfalt waardoor het lijkt op klinkers, zoals bijvoorbeeld op de Dreef in stadsdeel Zuid-West ligt)
  • De kruisingen met de Plesmanlaan, Joseph Bauererf, Willem Klooslaan en het fietspad vanuit het Schoterbos zijn als gelijkwaardige kruisingen ingericht
  • De inritconstructie in de Willem Klooslaan voor het laden en lossen bij het Schoterhof tegenover huisnummer 17 is aangepast, zodat deze beter toegankelijk is voor het laad- en losverkeer
  • In het voorlopig ontwerp wordt naar parkeerhofjes verwezen. Hiermee worden de kleine parkeerterreintjes tussen de Mr. Jan Gerritszlaan en de groenstrook langs de sportvelden bedoeld
  • In de voorlopig ontwerp worden fietsnietjes genoemd. Dit zijn standaard fietsenrekken van de gemeente die op meerdere plekken in de straat staan, bijvoorbeeld bij de bushalte.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Clemens. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.