Monumentenvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Monumentenoverzicht

Geen vergunning nodig bij normaal onderhoud

Richtlijnen voor restauratie en duurzaamheid

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Bestemmingsplan of bouwplan

Kosten

Afhandeling aanvraag

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Bezwaar