Monumentale bomen

In Haarlem staat een groot aantal monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen beschermen heeft de gemeente Haarlem de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden samengesteld. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen. 

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

Kaart monumentale bomen
Bekijk de kaart op groot formaat

Lijst monumentale bomen

Registreer uw monumentale boom