Monumentale bomen

In Haarlem staat een groot aantal monumentale bomen. Dit zijn grote, oude bomen, maar ook bomen die bij een bijzondere gebeurtenis zijn geplant of bomen van een bijzondere soort. Om deze bomen beter te kunnen beschermen heeft de gemeente Haarlem de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden samengesteld. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen. 

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

Kaart monumentale bomen
Bekijk de kaart op groot formaat

Lijst monumentale bomen

Registreer uw monumentale boom

Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Deze kunt u laten registreren op de lijst van monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt u een toe- of afwijzing.

Voorwaarden

De boom is:

 • minimaal 80 jaar oud
 • van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid
 • in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop.

De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort.

De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

Redenen om een boom te registreren

De boom is:

 • monumentaal
 • van cultuurhistorische betekenis
 • een bijzonder soort
 • van belang voor het plaatselijke ecosysteem
 • zeldzaam
 • een adoptieboom.

Meesturen bij uw aanvraag

 • tenminste 1 foto (liefst digitaal), die een goed beeld geeft van de boom. U kunt iemand naast de boom fotograferen om duidelijk te maken hoe dik of groot de boom is
 • een kaartje waarop u duidelijk aangeeft waar de boom staat
 • als u deze heeft: krantenknipsels, brieven, adviezen, (historische) artikelen en andere informatie.

Schrijf op elke bijlage uw naam en adres.

Registratiefromulier monumentale boom (pdf)

In het formulier leest u meer over redenen en voorwaarden voor registratie