Moderniseren parkeren

Haarlem is populair. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Om die auto's beter te verdelen over de beschikbare ruimte in de stad wordt parkeren in Haarlem gemoderniseerd. Gemeente Haarlem voert hiervoor in fases 19 maatregelen uit. Dit jaar zijn al enkele maatregelen ingevoerd. Onder Maatregelen 2019 staan de maatregelen die in 2019 worden ingevoerd. Meer informatie over bezoekersparkeren, parkeervergunningen en parkeertarieven vindt u onder Gerelateerde onderwerpen.

Maatregelen 2019

Maatregel Parkeerzone Wanneer
Bewoners naar de parkeergarage (heeft te maken met de uitbreiding van de autoluwe binnenstad) Binnenstad (parkeerzone B) Vanaf april 2019
Uitbreiden gereguleerd gebied eenvoudiger maken Heel Haarlem 2019
Vervangen digitale systemen zoals het vergunningensysteem en de parkeerrechtendatabase Binnenstad (parkeerzone B) en de wijken eromheen (parkeerzone C) 2019
Vaststellen nieuwe uitgiftecriteria voor parkeervergunningen voor bedrijven Binnenstad (parkeerzone B) en de wijken eromheen (parkeerzone C) 2019
Parkeren op eigen terrein Binnenstad (parkeerzone B) en de wijken eromheen (parkeerzone C) 2019
Bewonersvergunning of bedrijfsvergunning Binnenstad (parkeerzone B) en de wijken eromheen (parkeerzone C) 2019
Resultaten Park en Ride (P+R) onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van een strategie voor de aanleg van P+R terreinen Heel Haarlem 2019

Achtergrond modernisering

19 maatregelen

Inbreng van bewoners en ondernemers, de Parkeervisie en de exploitatie zijn als uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van 19 maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren. Tijdens de raadvergadering van 15 december 2016 stelde de raad het besluit tot het nemen van 19 maatregelen voor Moderniseren Parkeren vast. Na het referendum op 19 juli 2017 heeft de raad op 21 juli 2017 bepaald dat het besluit van 15 december 2016 van kracht is.