Moderniseren parkeren

Haarlem is populair. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Om die auto's beter te verdelen over de beschikbare ruimte in de stad wordt parkeren in Haarlem gemoderniseerd. Gemeente Haarlem voert hiervoor in fases 19 maatregelen uit. Op deze pagina vindt u per parkeerzone meer informatie.

Maatregelen binnenstad, zone B

Bezoekersregeling

Per 1 oktober 2018 wordt een bezoekersregeling voor bewoners in het centrum geïntroduceerd. Dit is later dan de eerder geplande 1 mei aanstaande. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.

Met de nieuwe bezoekersregeling kan bezoek parkeren zo lang een bewoner genoeg tegoed heeft. Meerdere voertuigen (er is geen maximum) kunnen tegelijk worden aangemeld. Dit wordt mogelijk via een app, de website van de gemeente, bij een parkeerautomaat of via een speciaal telefoonnummer. Gebruikte uren worden achteraf conform onderstaande tarieven gefactureerd. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

De tarieven en tijden in het centrum zijn:

Dagen Tijden Tarieven (max. € 25,00 per jaar)
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur € 0,12 per uur
Zondag 13.00 – 23.00 uur € 0,25 per uur

 • Na 23.00 uur en op zondagochtend tot 13.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • In de avond (17.00 tot 23.00 uur) en op zaterdag zijn de uren uit de bezoekersregeling niet te gebruiken
 • U kunt maximaal het bedrag van € 25,00 op jaarbasis aan bezoek ontvangen
 • De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als parkeervergunningen) niet geldig op de parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied

Mantelzorgregeling

Een aparte mantelzorgregeling zorgt dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen. Bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld, zodat meerdere mantelzorgers kunnen parkeren. 

Betaald parkeren op zondag

Per  1 oktober 2018 wordt betaald parkeren op zondag in het centrum ingevoerd. Dit geldt dan tussen 13.00 en 23.00 uur. Dit is tegelijk met de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag in parkeerzone C (wijken rondom de binnenstad).

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Maatregelen wijken rondom de binnenstad, zone C

De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als u een parkeervergunning heeft) niet geldig bij een aantal winkelgebieden. Bij deze winkelstrips is een Stop & Shop tarief ingevoerd van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Het gaat om:

 • Noord: Generaal Cronjéstraat, Julianapark, Van Ostadestraat en Kleverparkweg
 • West: Zijlweg vanaf de Zijlsingel tot en met Zijlweg nummers 67 en 68, de eerste vier parkeerplaatsen in de Pieter Kiesstraat (vanaf de Zijlweg) en de eerste vier parkeerplaatsen in de Prévinairestraat (vanaf de Zijlweg). 

Mantelzorgregeling 

Een aparte mantelzorgregeling zorgt er voor dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen. Bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld. Zo kunnen meerdere mantelzorgers parkeren.

Bezoekersregeling

Per 1 oktober wordt de huidige bezoekersvergunning vervangen door een nieuwe bezoekersregeling. Dit is later dan de eerder geplande 1 mei aanstaande.

Huidige bezoekersvergunning

Bewoners kunnen tot 1 oktober 2018 gebruik maken van de papieren bezoekersschijf of de digitale bezoekersvergunning. Deze vergunningen zijn alleen tot 1 mei 2018 in rekening gebracht. De bezoekersvergunning geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-bezoekers leest u hoe u een bezoekersparkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Bezoekersregeling vanaf 1 oktober 2018

Met de nieuwe bezoekersregeling kan bezoek parkeren zo lang een bewoner genoeg tegoed heeft. Meerdere voertuigen (er is geen maximum) kunnen tegelijk worden aangemeld. Dit wordt mogelijk via een app, de website van de gemeente, bij een parkeerautomaat of via een speciaal telefoonnummer. Geparkeerde uren worden achteraf conform onderstaande tarieven gefactureerd. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

De tarieven en tijden in de wijken rondom het centrum zijn:

Dagen Tijden Tarieven (max. € 125,00 per jaar)
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur € 0,12 per uur
  17.00 – 23.00 uur € 0,25 per uur
Zaterdag 9.00 – 23.00 uur € 0,25 per uur
Zondag 13.00 – 23.00 uur € 0,25 per uur

 • Na 23.00 uur en op zondagochtend tot 13.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als met parkeervergunningen) niet geldig in de winkelstrips Generaal Cronjéstraat (Julianapark en Van Ostadestraat) en Kleverparkweg in Noord en winkelstrip Zijlweg in West van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

Mantelzorgregeling

Een aparte mantelzorgregeling zorgt er voor dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen. Bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld. Zo kunnen meerdere mantelzorgers parkeren.

Betaald parkeren: maximaal 1 uur

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Niet-vergunninghouders kunnen maximaal 1 uur of korter parkeren tegen het tarief van € 3,25 per uur. Als u al geparkeerd heeft, mag u diezelfde dag tot 23.00 uur niet meer parkeren in het gebied. Dat geldt ook als u korter dan 1 uur geparkeerd heeft. Bezoek van vergunninghouders kan met de bezoekersvergunning in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Parkeerzones

Uitzonderingen

De parkeerduurbeperking geldt niet voor:

 • vergunninghouders
 • bezoekersvergunning
 • sociaal maatschappelijke vergunningen
 • Europese gehandicaptenpakeerkaart
 • Parkeerplaatsen bij winkelstrips in parkeerzone C Noord: Generaal Cronjéstraat, Julianapark, Van Ostadestraat en Kleverparkweg. Van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur zijn deze parkeerplaatsen alleen beschikbaar tegen betaling.
 • Parkeerplaatsen bij winkelstrips in parkeerzone C West: bij de winkelstrip Zijlweg tot en met huisnummer 67 en 68, de eerste 4 parkeerplaatsen in de Pieter Kiesstraat (vanaf de Zijlweg) en de eerste 4 parkeerplaatsen in de Prévinairestraat. Van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur zijn deze parkeerplaatsen alleen beschikbaar tegen betaling.

Betaald parkeren op zondag

Per 1 oktober 2018 wordt betaald parkeren op zondag ingevoerd. Dit geldt dan tussen 13.00 en 23.00 uur. Dit is tegelijk met de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag in parkeerzone B (in de binnenstad).

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Achtergrond modernisering

19 maatregelen

Inbreng van bewoners en ondernemers, de Parkeervisie en de exploitatie zijn als uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van 19 maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren. Tijdens de raadvergadering van 15 december 2016 stelde de raad het besluit tot het nemen van 19 maatregelen voor Moderniseren Parkeren vast. Na het referendum op 19 juli 2017 heeft de raad op 21 juli 2017 bepaald dat het besluit van 15 december 2016 van kracht is.