Moderniseren parkeren

Haarlem is populair. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Om die auto's beter te verdelen over de beschikbare ruimte in de stad wordt parkeren in Haarlem gemoderniseerd. Gemeente Haarlem voert hiervoor in fases 19 maatregelen uit. Op deze pagina vindt u per parkeerzone meer informatie.

Maatregelen binnenstad, zone B

Parkeervergunning

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe tarieven voor bewonersparkeervergunningen.

 • Een 1e parkeervergunning wordt goedkoper. Het tarief wordt verlaagd van € 204,60 naar € 183,40 per jaar.
 • Het tarief van een 2e parkeervergunning wordt verhoogd van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. Er is voor de 2e vergunning gekozen voor een hoger tarief om het bezit van een 2e auto te ontmoedigen. Hoe minder auto’s, hoe lager de parkeerdruk in Haarlem.

De gemeenteraad stelde de tarieven 21 december 2017 vast in de verordening parkeerbelastingen. U vindt de tarieven op de agenda van de raad, onder agendapunt 21.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-particulier leest u hoe u een parkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Parkeertarieven garages en automaten

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe parkeertarieven in het centrum. Gemeente Haarlem wil parkeren in parkeergarages in het centrum aanmoedigen door de tarieven in garages gelijk te houden of te verlagen en de tarieven op straat te verhogen. Hiermee kan de parkeerdruk op straat verminderen en de leefbaarheid worden verbeterd door minder overlast van auto’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft de tarieven voor de parkeergarages vastgesteld:

 • Het uurtarief in de Dreef, Houtplein, Raaks, Kamp en Appelaar blijft € 2,98 per uur.
 • Het uurtarief in de Stationspleingarage wordt verlaagd naar € 2,25 per uur.
 • Het maximale dagtarief in parkeergarage de Dreef wordt verlaagd naar € 12,50.

Het tarief op straat is verhoogd naar € 4,50 per uur.

Bezoekersregeling

De planning is vanaf 1 mei een bezoekersregeling voor bewoners in het centrum te introduceren.

Bewoners worden nog uitgebreid geïnformeerd. In de eerste maanden na invoering van de bezoekersregeling kan de gemeente assistentie bieden voor het aanvragen en gebruik.

Met de nieuwe bezoekersregeling kan bezoek parkeren zo lang een bewoner genoeg tegoed heeft, tot het jaarlimiet van € 25,00. Meerdere voertuigen (er is geen maximum) kunnen tegelijk worden aangemeld. Dit wordt mogelijk via een website, bij een parkeerautomaat of via de telefoon (telefonische aanmelding via servicedesk voor Haarlemmers zonder computer of mobiel apparaat). Geparkeerde uren worden achteraf conform onderstaande tarieven gefactureerd.

De tarieven en tijden in het centrum zijn:

 • Na 23.00 uur en op zondagochtend tot 13.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: € 0,12 per uur, per auto
 • In de avond (17.00 tot 23.00 uur) en op zaterdag zijn de uren uit de bezoekersregeling niet te gebruiken
 • Zondag € 0,25 per uur, per auto
 • Jaarlimiet van € 25,00
 • Afname in blokken van 15 minuten
 • De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als parkeervergunningen) niet geldig op de parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied
 • Een aparte mantelzorgregeling zorgt dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen. Ook bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld, zodat meerdere verzorgers tegelijkertijd kunnen parkeren.

Betaald parkeren op zondag

De planning is vanaf 1 mei 2018 betaald parkeren op zondag in het centrum in te voeren. Dit is tegelijkertijd met de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag in zone C (wijken rondom de binnenstad). Deze 3 maatregelen kunnen uitsluitend tegelijkertijd ingevoerd worden. Het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum dient gepaard te gaan met het bieden van een bezoekersregeling voor bewoners van het centrum. Ook kan pas betaald parkeren op zondag in zone C ingevoerd worden als er betaald parkeren op zondag in het centrum is ingevoerd, om te voorkomen dat bezoekers van zone C op zondag gratis in zone B parkeren.

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Maatregelen wijken rondom de binnenstad, zone C

Parkeervergunning

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe tarieven voor bewonersparkeervergunningen.

 • Een 1e parkeervergunning wordt goedkoper. Het tarief wordt verlaagd van € 120,20 naar € 99,00 per jaar.
 • Het tarief van een 2e parkeervergunning wordt verhoogd van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. Er is voor de 2e vergunning gekozen voor een hoger tarief om het bezit van een 2e auto te ontmoedigen. Hoe minder auto’s, hoe lager de parkeerdruk in Haarlem.
 • Een 3e vergunning in wijken rondom het centrum wordt afgeschaft. De bestaande 3e vergunningen worden niet in 1 keer ingetrokken; er wordt een uitsterf/-overgangsregeling geïntroduceerd. Dit houdt in dat de 3e vergunning pas vervalt als de bewoner verhuist of zelf de vergunning opzegt.

De gemeenteraad stelde de tarieven 21 december 2017 vast in de verordening parkeerbelastingen. U vindt de tarieven op de agenda van de raad, onder agendapunt 21.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-particulier leest u hoe u een parkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Bezoekersregeling

Huidige bezoekersvergunning

De planning is om de huidige bezoekersvergunning vanaf 1 mei te vervangen door een digitale bezoekersregeling. Bewoners die gebruik maken van de huidige papieren bezoekersschijf kunnen de schijf van 2017 gebruiken tot 1 mei. Ook de digitale bezoekersvergunning kan tot 1 mei op dezelfde manier worden gebruikt als in 2017. Deze vergunningen worden daarom ook maar alleen voor die 4 maanden in rekening gebracht. De bezoekersvergunning geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur door de invoering van betaald parkeren tussen 9.00 en 23.00 uur in de wijken rondom het centrum.

Op www.haarlem.nl/parkeervergunning-bezoekers leest u hoe u een bezoekersparkeervergunning kunt aanvragen, wijzigen of beëindigen.

Bezoekersregeling vanaf 1 mei

De planning is om de huidige bezoekersvergunning vanaf 1 mei te vervangen door een digitale bezoekersregeling. De huidige papieren bezoekersschijf verdwijnt dus vanaf 1 mei.

Bewoners in de parkeerzones worden nog uitgebreid geïnformeerd over de werking en het gebruik van de bezoekersregeling. In de eerste maanden na invoering van de bezoekersregeling kan de gemeente assistentie bieden, per telefoon of aan huis, voor het activeren en gebruik.

Met de nieuwe bezoekersregeling kan bezoek parkeren zo lang een bewoner genoeg tegoed heeft, tot het jaarlimiet van € 125,00. Meerdere voertuigen (er is geen maximum) kunnen tegelijk worden aangemeld. Dit wordt mogelijk via een website, bij een parkeerautomaat of via de telefoon (telefonische aanmelding via servicedesk voor Haarlemmers zonder computer of mobiel apparaat). Geparkeerde uren worden achteraf conform onderstaande tarieven gefactureerd.

De tarieven en tijden in de wijken rondom het centrum zijn:

 • Na 23.00 uur en op zondagochtend tot 13.00 uur kan bezoek gratis parkeren
 • Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: € 0,12 per uur, per auto
 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur: € 0,25 per uur, per auto
 • Zaterdag en zondag: € 0,25 per uur, per auto
 • Jaarlimiet van € 125,00
 • Afname in blokken van 15 minuten
 • De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als parkeervergunningen) niet geldig in de winkelstrips Generaal Cronjéstraat (Julianapark en Van Ostadestraat) en Kleverparkweg in Noord en winkelstrip Zijlweg in West van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
 • Een aparte mantelzorgregeling zorgt dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen. Ook bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld, zodat meerdere verzorgers tegelijkertijd kunnen parkeren.

Betaald parkeren

In januari 2018 is betaald parkeren ingevoerd in de wijken rondom het centrum. Hierdoor kan flexibeler gebruik worden gemaakt van de schaarse ruimte en wordt de parkeerdruk beter verdeeld. Vergunninghouders kunnen met de parkeervergunning blijven parkeren.

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur. Bij een parkeerautomaat of via een parkeerapp kan een niet-vergunninghouder een ticket aanschaffen tegen het tarief van € 3,25 per uur. In heel parkeerzone C mag tegen betaling maximaal één uur of korter geparkeerd worden. Hiermee wil de gemeente overloop van binnenstadbezoekers zoveel mogelijk voorkomen en parkeeroverlast in de wijken tegengaan.
Vergunninghouders kunnen met de parkeervergunning in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur. Daar is geen parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur aan gebonden. Bezoek van vergunninghouders kan met de bezoekersvergunning maximaal 3 uur in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Zone C Noord
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, tarieven, tijden en uitzonderingen in zone C Noord (jpeg)
Uitzonderingen: in parkeerzone C Noord zijn de betaalde parkeerplaatsen bij winkelstrips Generaal Cronjéstraat – Julianapark en Van Ostadestraat – Kleverparkweg tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar wordt een speciaal Stop&Shop tarief ingevoerd. Parkeren kost bij de winkelstrips het eerste half uur € 0,50. Deze korting geldt alleen als er een half uur of korter wordt geparkeerd. Bij langer parkeren geldt over de totale parkeertijd het reguliere tarief van € 3,25 per uur. Na 18.00 uur geldt het reguliere betaald parkeren tot 23.00 uur. Bij de winkelstrips is geen parkeerduurbeperking.

Zone C West
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, tarieven, tijden en uitzonderingen in zone C West (jpeg)
Uitzonderingen: in parkeerzone C West zijn de betaalde parkeerplaatsen bij winkelstrip Zijlweg tot en met huisnummer 67/68 tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar wordt een speciaal Stop&Shop tarief ingevoerd. Parkeren kost bij de winkelstrip het eerste half uur € 0,50. Deze korting geldt alleen als er een half uur of korter wordt geparkeerd. Bij langer parkeren geldt over de totale parkeertijd het reguliere tarief van € 3,25 per uur. Na 18.00 uur geldt het reguliere betaald parkeren tot 23.00 uur. Bij de winkelstrip is geen parkeerduurbeperking. Bij het Emmaplein en bij enkele plaatsen in de Van Oosten de Bruijnstraat zijn de parkeerplaatsen tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) ook alleen beschikbaar voor bezoekers. Bezoekers kunnen daar parkeren tegen betaling van het dagkaarttarief van € 4,20 of het tarief van € 3,25 per uur. Daar is geen parkeerduurbeperking. Na 18.00 uur geldt het reguliere betaald parkeren tot 23.00 uur.

Zone C Zuid
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, het tarief en tijden in zone C Zuid (jpeg)

Zone C Oost
Bekijk de kaart met de gebiedsgrenzen, het tarief en tijden in zone C Oost (jpeg)

Parkeerduurbeperking zone C, maximaal 1 uur parkeren

In wijken rondom het centrum van de gemeente Haarlem (parkeerzone C) geldt een parkeerduurbeperking van 1 uur. U kunt in parkeerzone C maximaal 1 uur of korter parkeren tegen het tarief van € 3,25 per uur. Dit geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur. Als u al geparkeerd hebt mag u diezelfde dag tot 23.00 uur niet meer parkeren in het gebied. Dat geldt ook als u korter dan 1 uur geparkeerd hebt. Doet u dit toch, dan kunt u een parkeerbon krijgen. Bezoek van vergunninghouders kan met de bezoekersvergunning maximaal 3 uur in de betreffende parkeerzone parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Plattegronden van gebieden

Uitzonderingen

De parkeerduurbeperking geldt niet voor

 • vergunninghouders
 • bezoekersvergunning
 • sociaal maatschappelijke vergunningen
 • europese gehandicaptenparkeerkaart
 • in parkeerzone C Noord zijn de betaalde parkeerplaatsen bij Stop&Shop zones Generaal Cronjéstraat (Julianapark en Ostadestraat) en Kleverparkweg tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar is een Stop&Shop tarief ingevoerd.
 • in parkeerzone C West zijn de betaalde parkeerplaatsen bij Stop&Shop zone Zijlweg tot en met huisnummer 67/68 tussen 9.00 en 18.00 uur (maandag tot en met zaterdag) alleen beschikbaar voor bezoekers. Daar is een Stop&Shop tarief ingevoerd.

Maatschappelijke parkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd een maatschappelijke parkeervergunning te ontwikkelen om een oplossing te bieden voor maatschappelijke voorzieningen zoals kerken en buurthuizen.

Voor de invoering van betaald parkeren konden alleen parkeervergunninghouders en hun bezoek in parkeerzone C parkeren. Nu kunnen zowel vergunninghouders, en hun bezoek, als bezoekers van de wijk in de zone parkeren. Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan en de buurt voor bewoners zo leefbaar mogelijk te maken, mogen bezoekers van de wijk de maximaal 1 uur parkeren en geldt betaald parkeren tot 23.00 uur.

De beperking van maximaal 1 uur parkeren is erg streng en leidt op meerdere plekken tot knelpunten. De maximale parkeerduur is verschillende keren in de gemeenteraad besproken. De conclusie was elke keer dat er een meerderheid voor de beperking van 1 uur is om de parkeeroverlast te beperken. Wel is afgesproken signalen en klachten te registreren. De klachten en signalen worden bij de uitwerking van de maatschappelijke vergunning meegenomen.

Naar verwachting kan de maatschappelijke vergunning worden aangevraagd en gebruikt op het moment dat de nieuwe bezoekersregeling wordt ingevoerd.

Contact

Vragen kunt u stellen aan het parkeerteam via parkeren@haarlem.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Achtergrond modernisering

19 maatregelen

Inbreng van bewoners en ondernemers, de Parkeervisie en de exploitatie zijn als uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van 19 maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren. Tijdens de raadvergadering van 15 december 2016 stelde de raad het besluit tot het nemen van 19 maatregelen voor Moderniseren Parkeren vast. Na het referendum op 19 juli 2017 heeft de raad op 21 juli 2017 bepaald dat het besluit van 15 december 2016 van kracht is.