Moderniseren parkeren

Haarlem is populair. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Hoe verdelen we die auto’s over de beschikbare ruimte in de stad? Met die vraag is de gemeente in gesprek gegaan met de stad. Inbreng van bewoners en ondernemers, de Parkeervisie en de exploitatie zijn als uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van 19 maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren. Tijdens de raadvergadering van 15 december 2016 stelde de raad het besluit tot het nemen van 19 maatregelen voor Moderniseren Parkeren vast. Na het referendum op 19 juli 2017 heeft de raad op 21 juli 2017 bepaald dat het besluit van 15 december 2016 van kracht is. De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd.

Op deze pagina vindt u informatie over de betreffende maatregelen.

Kijk voor meer informatie over het referendum en alle maatregelen per gebied op de pagina Referendum Maatregelen moderniseren parkeren.

Maatregelen binnenstad, zone B

Bezoekersregeling

Vanaf 1 mei 2018 wordt een bezoekersregeling voor bewoners in het centrum geïntroduceerd. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting begin 2018 plaats. Dan is duidelijk hoe de nieuwe bezoekersregeling er precies uit gaat zien. De gemeenteraad heeft aangegeven een digitale bezoekersregeling te willen die even gebruiksvriendelijk is als de papieren bezoekersschijf. Bewoners ontvangen daarover tijdig meer informatie.

Betaald parkeren op zondag

Vanaf 1 mei 2018 wordt betaald parkeren op zondag in het centrum ingevoerd. Dit is tegelijkertijd met de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag in zone C (wijken rondom de binnenstad). Deze 3 maatregelen kunnen uitsluitend tegelijkertijd ingevoerd worden. Het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum dient gepaard te gaan met het bieden van een bezoekersregeling voor bewoners van het centrum. Ook kan pas betaald parkeren op zondag in zone C ingevoerd worden als er betaald parkeren op zondag in het centrum is ingevoerd om te voorkomen dat bezoekers van zone C op zondag gratis in zone B parkeren.

Maatregelen wijken rond de binnenstad, zone C

Parkeervergunning

Planning is de nieuwe tarieven voor parkeervergunningen in te laten gaan per 1 januari 2018. Vanaf dan wordt een 1e parkeervergunning goedkoper. Een 2e vergunning wordt juist duurder. Er is voor de 2e vergunning gekozen voor een hoger tarief om het bezit van een 2e auto te ontmoedigen. Hoe minder auto’s, hoe lager de parkeerdruk in Haarlem.
Een 3e vergunning in wijken rondom het centrum wordt afgeschaft. De bestaande 3e vergunningen worden niet in 1 keer ingetrokken; er wordt een uitsterf/-overgangsregeling geïntroduceerd. Dit houdt in dat de 3e vergunning pas vervalt als de bewoner verhuist of zelf de vergunning opzegt.
De gemeenteraad moet de tarieven aan het einde van 2017 nog formeel vaststellen in de verordening parkeerbelastingen. Vergunninghouders ontvangen daarover tijdig meer informatie.

Bezoekersregeling

De huidige bezoekersvergunningen (papier en digitaal) in zone C veranderen vanaf 1 mei 2018. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting begin 2018 plaats. Dan is duidelijk hoe de nieuwe bezoekersregeling er precies uit gaat zien. De gemeenteraad heeft aangegeven een digitale bezoekersregeling te willen die even gebruiksvriendelijk is als de papieren bezoekersschijf.
Bewoners die gebruik maken van de papieren bezoekersschijf ontvangen voor de eerste 4 maanden van 2018 geen nieuwe papieren schijf. De huidige schijf van 2017 blijft van kracht tot en met 30 april 2018. Ook de digitale bezoekersvergunning kan tot en met 30 april 2018 op dezelfde manier worden gebruikt als in 2017. Deze producten worden daarom ook maar alleen voor die 4 maanden in rekening gebracht.

Betaald parkeren

Vanaf januari 2018 wordt betaald parkeren ingevoerd in de wijken rondom het centrum (zone C). Verspreid in de wijk komen parkeerautomaten te staan. Bij de winkelstrips Generaal Cronjéstraat – Julianapark, Van Ostadestraat – Kleverparkweg en Zijlweg wordt een speciaal stop & shop tarief ingevoerd. In december 2017 ontvangen bewoners hierover per deelzone (C Noord, C West, C Zuid en C oost) een brief met meer informatie. Ook op deze pagina verschijnt dan meer informatie.

Contact

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar parkeren@haarlem.nl of bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 023.