Mobiliteitsbeleid

Het afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsbeleid wil een oplossing bieden voor de vele vraagstukken die er zijn op het gebied van vervoer en bewegen. Alle Haarlemmers kunnen nu hun reactie op het Mobiliteitsbeleid geven. 

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een verandering, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie.

Geef uw reactie op het Mobiliteitsbeleid
Het Mobiliteitsbeleid wordt vrijdag 12 maart 2021 vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken. Dit betekent dat u tot en met vrijdag 23 april een reactie kunt geven. Alle reacties die uiterlijk vrijdag 23 april binnenkomen, worden indien van toepassing verwerkt in het beleid, waarna het beleid, voorzien van een nota van beantwoording door het college van B&W ter vaststelling aan de raad wordt gestuurd. U kunt reageren via het online formulier of per post.

Wat staat er in het Mobiliteitsbeleid?

Reageren per post

Vragen of meer informatie

Mobiliteitsbeleid inzien