Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar meerwijk@haarlem.nl.

Wat is IVORIM?

IVORIM staat voor Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk. Het is een project van de gemeente Haarlem.

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Tegelijkertijd wil de gemeente het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing willen we Meerwijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen.Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Wat gaat er gebeuren?

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Groot onderhoud aan alle verharding in de openbare ruimte (van perceelgrens tot perceelgrens). Het gaat dus om wegen, voetpaden, fietspaden, pleintjes, parkeerplaatsen enzovoorts. Het grondgebied van de drie woningcorporaties wordt in het project onderzocht. Particuliere tuinen nemen we niet mee in het project.
  • Het ‘ophogen’ of weer op hoogte brengen van de verharding op plaatsen waar het verzakt is.
  • De vervanging en modernisering van de riolering. Waar mogelijk de aanleg van een ‘gescheiden systeem’, met een apart riool voor regenwater.
  • Vernieuwing van de openbare ruimte. Aanleg en verbetering van groen en oppervlaktewater. Het verbeteren van speelplaatsen, voorzieningen voor ouderen, etc.
  • Naast deze plannen loopt de ambitie voor de aanleg van een warmtenet. Het warmtenet wordt een alternatief voor verwarming met aardgas. Meer informatie over het warmtenet.

Kan ik meedenken met de plannen? En hoe?

Maart 2019 konden bewoners meedenken met de plannen. Deze inbreng is waar mogelijk verwerkt in het concept masterplan.

De klankbordgroep bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep voedt het project met ideeën en stelt kritische vragen. U kunt zich nog steeds voor de klankbordgroep aanmelden via meerwijk@haarlem.nl onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM.

Ontwerpfase
In 2020 wordt het masterplan (inclusief schetsontwerp) opgesteld. Eind 2020, begin 2021 wordt het masterplan verder uitgewerkt. Eerst tot een voorlopig ontwerp en daarna tot een definitief ontwerp. Bij het maken van het voorlopige ontwerp betrekken we de klankbordgroep en de bewoners per woonbuurt. Ook informeren we de overige omwonenden in Meerwijk. Het vastgestelde voorlopige ontwerp leggen we ter inzage. Dit zal in 2021 zijn. Hierbij organiseren we ook een inloopavond voor alle bewoners. Gedurende de inzageperiode kunnen alle belanghebbenden hun reactie geven. Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden bestudeerd. Waar mogelijk worden ze verwerkt in het definitief ontwerp dat naar verwachting in 2021 wordt vastgesteld.

Wat is de planning?

Bekijk het proces en de planning

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden?

Na het vaststellen van het masterplan wordt het plan verder uitgewerkt. Eerst in een voorlopig ontwerp en daarna in een definitief ontwerp. Vaststelling van het voorlopig ontwerp staat gepland voor 2021. Met het vastgestelde definitief ontwerp kiezen we een aannemer. De gekozen aannemer gaat de uitvoering van het werk voorbereiden. We verwachten dat de werkzaamheden eind 2022 starten. Het plan wordt in fases uitgevoerd. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren.

Wordt Warmtenet gelijktijdig uitgevoerd?

Naast dit project loopt het project Warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open. Eind 2020 wordt besloten of de projecten gelijktijdig worden uitgevoerd.

Meer informatie over het warmtenet.

Over welk gebied gaat het?

Op onderstaande afbeelding is het projectgebied aangegeven. Alle openbare ruimte binnen de rode lijnen hoort bij het projectgebied van IVORIM.

Het gaat om het westelijk deel van de wijk Meerwijk en de directe omgeving waarop moet worden aangesloten. De noordgrens ligt bij de Spijkerboorweg, de oostgrens ligt bij de Bernadottelaan en het Leonardo Da Vinciplein. Het Vlinderpad is de zuidelijke grens en de Amerikavaart en de Briandlaan vormen de westelijke grens. Centraal in het plangebied liggen de doorgaande straten Albert Schweitzerlaan, Martin Luther Kinglaan en Erasmuslaan. Deze straten zijn al opnieuw aangelegd en worden niet opnieuw ingericht. De grenzen van het plangebied zijn bepaald doordat in dit gebied de verharding en riolering dringend aan vervanging toe zijn.

Projectgebied Meerwijk

Kaart met kader projectgebied Meerwijk