Proces en planning

Participatie masterplan
Vanaf 2019 hebben bewoners van Meerwijk meegedacht over de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. Dit leverde in totaal 432 reacties en ideeën op, zowel via het platform MijnMeerwijk als via de ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci. Alle reacties zijn gebundeld en per onderwerp samengevat in een participatieverslag en een overzicht met wensen en ideeën. 
Participatieverslag (pdf, 5 MB)

Ontwerp masterplan
Waar mogelijk zijn de reacties uit de participatie verwerkt tot concrete uitgangspunten. In 2020 is het masterplan op hoofdlijnen uitgewerkt en heeft de gemeenteraad gekozen voor het scenario “Meerwijk maximaal verbeterd”. Dit scenario is verder uitgewerkt en vervolgens is het masterplan in september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Gefaseerd voorlopig ontwerp
Momenteel is er een voorlopig ontwerp in de maak waar bewoners op kunnen reageren. Het is een groot project, te groot om in een keer aan te pakken. Daarom wordt er gefaseerd gewerkt. Er wordt gestart met het ontwerp voor fase A. Vervolgens wordt het ontwerp van fase B opgemaakt. Hieronder staan de fases weergegeven. Als alle reacties zijn verwerkt volgt het definitief ontwerp.

Participatie ontwerp fase A
Bewoners van fase A kunnen reageren op het voorlopig ontwerp van 17 februari tot 20 maart. Zij kunnen hun keuze voor groen, spelen en ontmoeten geven via MijnMeerwijk. Er zijn daarnaast ook nog digitale klankbordgroep bijeenkomsten. 

Als alle ideeën zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt, wordt het ontwerp vastgesteld door de raad,. Hierna ligt het ontwerp ter inzage. Alle belanghebbenden kunnen hun reactie (zienswijze) geven op dit ontwerp. Deze reacties worden ook weer bekeken en verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Het verwerken van reacties gebeurt rond de zomerperiode. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting half 2022 en duren tot en met 2024. Uitvoering van de doorgaande wegen zal na fase B plaats vinden, zodat het werkverkeer de nieuwe wegen niet kan beschadigen.

Participatie fase B
Met fase B wordt later gestart dan fase A. Dit houdt ook in dat de planning nog minder gedetailleerd is. In 2023 wordt het masterplan uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Als u in fase B woont, wordt u op dat moment gevraagd mee te denken over de invulling van uw woonbuurtje. Dit ontwerp wordt vastgesteld eind 2023. Naar verwachting is het definitief ontwerp in 2024 gereed en zal in 2025 gestart worden met de uitvoering van fase B. In 2028 verwachten we gereed te zijn met de uitvoering.
 

Er wordt gestart met het ontwerp voor fase A. Vervolgens wordt het ontwerp van fase B opgemaakt.
Blauw is fase A
Geel is fase B