Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente gaat het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing is Meerwijk voorbereid op de toekomst. Er komen meer en heftige buien en ook langere droge periodes.

In Meerwijk willen we:

 • Geen wateroverlast in straten en tuinen
 • (Verkeers)veilige straten
 • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen
 • Voldoende plekken voor spelen en ontmoeten

Dit bereiken we door:

 • Meer groen in de straat om regenwater op te vangen
 • Mooi groen voor de deur
 • Meer bomen die verkoeling geven
 • Overzichtelijke éénrichtingsstraten waar ook de hulp- en afvalophaaldiensten goed doorheen kunnen rijden
 • Parkeren in vakken aan één kant van de straat, dat is veilig en overzichtelijk
 • Meer parkeervakken op goed verlichte en overzichtelijke parkeerterreinen. Daarbij behouden we evenveel parkeerplaatsen in uw buurt
 • Een ruime speel- en ontmoetingsplaats in iedere woonbuurt.

N.B. De aanpak van de openbare ruimte in Meerwijk is een te groot project om in een keer te ontwerpen en realiseren. Daarom ontwerpen we in twee fases de nieuwe openbare ruimte. Na afronding van fase A, start fase B. De participatie hiervoor vindt in 2023 plaats.

Naast de herinrichting van de openbare ruimte loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open. En dan kunnen bewoners in de toekomst makkelijk hierop aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.

Er wordt agestart met het ontwerp voor fase A. Vervolgens wordt het ontwerp van fase B opgemaakt.
Blauw is fase A. Geel is fase B
(Klik afbeelding aan voor groter beeld. Afbeelding opent in nieuw venster)

Participatie

Alle bewoners van fase A konden begin 2021 reageren op het ontwerp voor hun woonbuurt of straat. Bewoners hebben online en via de ideeënbus gestemd over de thema’s groen, spelen en ontmoeten. Er zijn veel reacties en complimenten bij de ontwerpen geplaatst.  ​​​​​​Bewoners van fase B krijgen in 2023 een uitnodiging om mee te denken over de invulling van hun woonbuurt.

Voor fase A zijn er 897 nieuwsbrieven en 1249 brieven verzonden naar bewoners. 331 bewoners hebben gereageerd via het online platform: haarlem.nl/mijnmeerwijk. Er zijn 288 stemmen uitgebracht op de onderwerpen groen, spelen en ontmoeten. Alle reacties zijn samengevat in een participatieverslag. Dit verslag vindt u hier. Hierin staan ook de ‘winnende speel-, groen- en ontmoetelementen per woonbuurt.
 
In de participatieronde zijn veel opmerkingen geplaatst en vragen gesteld. Op alle geplaatste reacties op het ontwerp heeft de gemeente een reactie gegeven. Deze reacties zijn te lezen in de ‘memo beantwoording participatie’, welke hier staat. Veel bewonersvragen gingen over groen, parkeren en afvalcontainers. Hierop is een toelichting gegeven in deze memo. Het ontwerp is waar mogelijk aangepast en er is een extra parkeeronderzoek gedaan. 

Digitale presentatie masterplan

Door de coronacrisis kon de fysieke informatiebijeenkomst over het masterplan in 2020 niet doorgaan. Daarom is er een digitale presentatie gemaakt over het masterplan voor IVORIM. Dit masterplan is gebaseerd op gemeentelijk beleid en op de reacties en ideeën van bewoners. Het masterplan beschrijft de keuzes voor onder andere verharding (straten en stoepen), groen en water.

Uitgeschreven tekst


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.