Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

De gemeente start in 2022 met de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. In maart 2019 konden bewoners van Meerwijk meedenken. Dit leverde ongeveer 120 reacties en ideeën op, zowel via dit platform als via onze ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci.

Vaststelling masterplan

In 2019 en 2020 is samen met de bewoners van Meerwijk bepaald wat er nodig is in de wijk. Waar het kon zijn de reacties en ideeën verwerkt in het masterplan. Hiermee is het masterplan en schetsontwerp gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders hebben 7 juli het masterplan vastgesteld voor besluitvorming door de gemeenteraad. 
Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad het masterplan vastgesteld en het voorbereidingskrediet vrij gegeven.
Hierdoor kan gestart worden met de volgende fase: van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp. Eind 2020 begin 2021 wordt het masterplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden per woonbuurt de keuzes voor de groene ruimtes verder uitgewerkt: sport, spelen, natuur etc.

Digitale presentatie masterplan

Op het moment dat het masterplan gereed was, zou een informatiebijeenkomst gehouden worden voor de klankbordgroep en bewoners. Om te bespreken wat er met de bewoners wensen en bijdragen was gedaan. Door de coronacrisis kon deze fysieke bijeenkomst niet doorgaan. Daarom is er een digitale presentatie gemaakt over het masterplan voor IVORIM. Dit masterplan is gebaseerd op gemeentelijk beleid en op de reacties en ideeën van bewoners. Het masterplan beschrijft de keuzes voor onder andere verharding (straten en stoepen), groen en water. Eind 2020 begin 2021 wordt het masterplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden per woonbuurt de keuzes voor de groene ruimtes verder uitgewerkt: sport, spelen, natuur etc.

Uitgeschreven tekst

Wilt u meer informatie over de uitkomsten van het participatietraject in 2019? Deze reacties zijn per onderwerp samengevat in een participatieverslag en een overzicht met wensen en ideeën.
Lees alle ideeën en reacties
Lees het participatieverslag

Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente gaat het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing is Meerwijk voorbereid op de toekomst. Er komen meer en heftige buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.