Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En de gemeente gaat het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing is Meerwijk voorbereid op de toekomst. Er komen meer en heftige buien en ook langere droge periodes.

In Meerwijk willen we:

 • Geen wateroverlast in straten en tuinen
 • (Verkeers)veilige straten
 • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen
 • Voldoende plekken voor spelen en ontmoeten

Dit bereiken we door:

 • Meer groen in de straat om regenwater op te vangen
 • Mooi groen voor de deur
 • Meer bomen die verkoeling geven
 • Overzichtelijke éénrichtingsstraten waar hulp- en afvalophaaldiensten goed doorheen kunnen rijden
 • Parkeren in vakken aan één kant van de straat, dat is veilig en overzichtelijk
 • Meer parkeervakken op goed verlichte en overzichtelijke parkeerterreinen. Daarbij behouden we evenveel parkeerplaatsen in uw buurt
 • Een ruime speel- en ontmoetingsplaats in iedere woonbuurt.

Naast de herinrichting van de openbare ruimte loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open. En dan kunnen bewoners in de toekomst makkelijk hierop aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.

Er wordt agestart met het ontwerp voor fase A. Vervolgens wordt het ontwerp van fase B opgemaakt.
Blauw is fase A. Geel is fase B
(Klik afbeelding aan voor groter beeld. Afbeelding opent in nieuw venster)

Participatie

Op 17 september 2020 stelde de gemeenteraad het masterplan IVORIM vast. Hierin staan de bovenstaande doelstellingen uitgewerkt voor heel het projectgebied van IVORIM. We zijn nu bezig met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Dit is een verdere uitwerking van het masterplan. De aanpak van de openbare ruimte in Meerwijk is een te groot project om in een keer te ontwerpen en realiseren. Daarom ontwerpen we in twee fases en per buurtje de nieuwe openbare ruimte. Na afronding van fase A, beginnen wij met fase B.

De bewoners van fase A hebben een nieuwsbrief ontvangen met een uitnodiging om te reageren op het ontwerp voor hun buurtje. Dit kan van 17 februari tot 20 maart. De inwoners van fase B krijgen in 2023 een uitnodiging om mee te denken over de invulling van hun buurtje .

Naast de woonbuurtjes van fase A en fase B worden ook de doorgaande wegen opnieuw ingericht. Het gaat om de Briandlaan, de Stresemannlaan en de Braillelaan (het gedeelte tussen A.Schweitzerlaan en Stresemannlaan). De bewoners en ondernemers aan deze wegen hebben ook een brief ontvangen om mee te denken.

Begin 2021 zijn digitale klankbordavonden georganiseerd waarin de concept plannen zijn besproken. De klankbordgroep denkt mee over de ruimtes buiten de buurtjes, zoals de doorgaande wegen, de Geleerdenvaart en de aansluitingen met het omliggend groen.

Digitale presentatie masterplan

Door de coronacrisis kon de fysieke informatiebijeenkomst over het masterplan in 2020 niet doorgaan. Daarom is er een digitale presentatie gemaakt over het masterplan voor IVORIM. Dit masterplan is gebaseerd op gemeentelijk beleid en op de reacties en ideeën van bewoners. Het masterplan beschrijft de keuzes voor onder andere verharding (straten en stoepen), groen en water.

Uitgeschreven tekst

Wilt u meer informatie over de uitkomsten van het participatietraject in 2019? Deze reacties zijn per onderwerp samengevat in een participatieverslag en een overzicht met wensen en ideeën.
Lees alle ideeën en reacties uit 2019
Lees het participatieverslag 2019
Lees het Masterplan IVORIM (pdf 9 MB)


Bij het reageren vragen wij u rekening te houden met onze gedragsregels.