Metropoolregio Amsterdam

Haarlem werkt met andere overheden in het noordelijk deel van de randstad samen in Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het doel van deze samenwerking is een betere afstemming, snellere besluitvorming en meer invloed als regio op het beleid van de rijksoverheid. Resultaat is een betere economie, een betere bereikbaarheid, een prettiger woon- en leefomgeving, en een mooier landschap.

Metropoolregio Amsterdam