Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar geen hulp wil? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Veroorzaakt iemand ernstige overlast of denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Vertoont iemand verward gedrag maar vormt die persoon geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland. Het team van het Meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden. U kunt het Meldpunt Zorg en Overlast bellen via telefoonnummer 023 515 9998 op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdag tot en met zondag van 9.00 tot 22.00 uur. Of doe een online melding op de website van de GGD Kennemerland.

Online melding doen Vul het meldingsformulier zo compleet mogelijk in.

Noodsituatie: 112

Wanneer u denkt dat iemand een direct gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, schakel dan meteen de hulpdiensten in via 112.

Voor wie is het Meldpunt bedoeld

Het meldpunt Zorg en Overlast werkt als vangnet voor Haarlemmers die zorg nodig hebben maar dat zelf niet willen. U kunt bij het Meldpunt uw zorg melden over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, overlast en verslaving. Ook als de persoon over wie u zich zorgen maakt, deze zorgen zelf niet deelt.

Wat doet het Meldpunt na uw melding

Het team van het Meldpunt Zorg en Overlast zoekt eerst uit wat er precies aan de hand is en gaat als dat nodig of wenselijk is langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. Samen met deze persoon en andere hulpverleners en professionals, probeert het team van het Meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden. Het Meldpunt werkt samen met de gemeente en met woningcorporaties, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ instellingen en de politie.

Verplichte zorg nodig

Na uw melding bekijkt het team van het Meldpunt of er mogelijk verplichte zorg nodig is. In dat geval wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Dit verkennend onderzoek wordt alleen gedaan bij inwoners vanaf 16 jaar.

Het team van het Meldpunt onderzoekt of er sprake is van psychiatrische problemen die gevaar opleveren voor de persoon of de omgeving. Ook wordt onderzocht of echt alle  vormen van zorg geweigerd worden. Als uit het verkennend onderzoek bljjkt dat er verplichte zorg nodig is, doet het Meldpunt Zorg en Overlast hiervoor een verzoek bij de officier van justitie. De officier van justitie besluit samen met de rechter en een psychiater of er verplichte zorg moet komen. Deze verplichte zorg wordt uitgevoerd door een andere gespecialiseerde organisatie en niet door GGD Kennemerland.
Meer informatie over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De patiƫnt en zijn of haar directe naasten worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de verplichte zorg.
Meer informatie over Naasten en de Wet verplichte ggz

Voor welke gemeenten werkt Meldpunt Zorg en Overlast

Het Meldpunt behandelt (verplichte) zorgmeldingen voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. En werkt hierbij samen met woningcorporaties, sociaal wijkteams, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ instellingen en de politie.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is onderdeel van GGD Kennemerland.