Meldplicht bijeenkomst van meer dan 50 personen

Het is verplicht om een bijeenkomst met meer dan 50 personen te melden.

Tijdens deze bijeenkomsten houdt iedereen zich aan de coronaregels die nu gelden, zoals 1,5 meter afstand van elkaar houden, een gezondheidscheck en reservering.

De organisator of een andere aangewezen toezichthouder moet erop toezien dat iedereen deze regels naleeft. In het formulier geeft u aan wie de toezichthouder van uw bijeenkomst wordt.

Formulier meldplicht bijeenkomst van meer dan 50 personen U vult dit formulier in op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland

Wat gebeurt er met uw melding?

Vergunning

Waarom een meldplicht?