Melding klein evenement

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Voor kleinere evenementen zoals een straatfeest of rommelmarkt hoeft u alleen een melding te doen. De melding klein evenement doet u uiterlijk 2 weken voordat het evenement plaatsvindt. U kunt uw melding online doen. Als er meer informatie nodig is en/of uw melding in conflict komt met een ander evenement of wegopbreking, dan neemt de gemeente contact met u op.

Wilt u een ideële standplaats aanvragen? Dit kunt u doen op de pagina Tijdelijke standplaatsvergunning.

Klein evenement melden Doe uw melding uiterlijk 2 weken voor het evenement.

Voorwaarden

De hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben, eventueel na het verplaatsen van hekken. Kruispunten mogen niet worden bezet. U mag geen (geluids)overlast veroorzaken.

Een klein evenement is:

 • een straatfeest of buurtfeest in 1 straat en op 1 dag georganiseerd voor en door bewoners 
 • een optocht (eventueel met muziek) door 1 wijk, die géén hoofdwegen kruist. Een demonstratie, betoging of samenkomst voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging valt niet onder een optocht. Deze moeten 48 uur van tevoren worden gemeld bij afdeling Veiligheid en Handhaving.  
 • rommelmarkten voor een goed doel (ideële rommelmarkt) in 1 straat en op 1 dag. Als u tijdens de ideële rommelmarkt een loterij houdt, moet u deze apart aanvragen.

U kunt géén melding doen als:

 • het evenement een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • u meer dan 10 voorwerpen plaatst die lastig te verplaatsen zijn, zoals barbecues, springkussens of tenten
 • u meer dan 150 bezoekers tegelijkertijd verwacht of meer dan 300 deelnemers bij een optocht
 • een tent wordt geplaatst groter dan 25m2 of voor meer dan 50 personen
 • een springkussen groter dan 25m2 wordt geplaatst
 • er andere voorwerpen groter dan 10m2 worden geplaatst
 • u een klein evenement organiseert op Koningsdag, 4 en 5 mei en van 31 december (12.00 uur) tot 1 januari (12.00 uur)
 • het klein evenement eerder begint dan 8.00 uur en later eindigt dan 24.00 uur. Voor zondag geldt een begintijd van 13.00 uur
 • als u muziek tot na 24.00 uur wilt tijdens uw klein evenement. Duurt uw evenement tot 24.00 uur? Dan moet de muziek om 23.00 uur afgelopen zijn.

Als een melding niet mogelijk is

Als een melding niet mogelijk is, kunt u in sommige gevallen een evenementenvergunning aanvragen. U betaalt voor het aanvragen van een evenementenvergunning (leges).

Er is geen evenementenvergunning mogelijk voor een buurtfeest, optocht en/of rommelmarkt:

 • op Koningsdag, 4 en 5 mei en van 31 december (12.00 uur) tot 1 januari (12.00 uur)
 • dat eerder dan 8.00 uur begint en later dan 24.00 uur eindigt. Voor zondag geldt een begintijd van 13.00 uur.

Wilt u wel op deze dagen en tijden een evenement organiseren of meer weten voordat u uw aanvraag doet? Vul dan op de pagina Evenementenvergunning het informatieverzoek in.

Privéfeest is geen klein evenement

Een privéfeest wordt niet gezien als een klein evenement. De gemeente geeft geen vergunning of officiële toestemming voor deze feestjes. U kunt daarom hiervoor geen melding doen. Bij een privéfeest stelt u zelf buren en andere omwonenden op de hoogte en geeft u geen overlast. Een privéfeest op de openbare weg is zonder vergunning niet toegestaan. Wilt u weten of een vergunning voor een privéfeest kansrijk is voordat u uw aanvraag doet? Vul dan op de pagina Evenementenvergunning het informatieverzoek in.

Materiaal lenen

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kunt huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

Algemene regels

Als u een klein evenement wilt organiseren, moet u zich houden aan de algemene regels.

Algemene regels klein evenement (pdf)

Mogelijk bijbehorende vergunningen

Gebruiksmelding brandveiligheid

Voor een melding Klein evenement geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. In dit besluit staan brandveiligheidsvoorschriften. Aan deze voorschriften moet u voldoen als u een plaats in de openbare ruimte gebruikt. Deze voorschriften gelden voor elk klein evenement.

Soms moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes), die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan in het besluit is bepaald.

Gebruiksmelding overige plaatsen

Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een loterij wilt organiseren.

Kansspelvergunning voor het organiseren van een loterij

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. Dit is een link naar overheid.nl.