Melding geluid festiviteiten en verlichting sportterrein

Bedrijven mogen niet boven een bepaalde geluidsnorm geluid produceren. Elk bedrijf mag hiervan 1 keer per jaar afwijken. Bijvoorbeeld voor een jubileum, sportdag, of een andere gelegenheid die naar verwachting meer geluid geeft dan normaal. U meldt dit minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk bij de gemeente, met een zogenaamde kennisgeving. Op een sportterrein mag u maximaal 12 activiteiten per jaar organiseren waarbij u zich niet aan de geluidsnorm hoeft te houden. Daarvoor mag ook de verlichting langer aan blijven. Deze activiteiten meldt u minstens 4 weken van tevoren schriftelijk bij de gemeente.

Geluid festiviteiten en verlichting sportterrein Doe de melding minstens 10 werkdagen van tevoren

Voorwaarden

  • Bij een festiviteit op zondag t/m donderdag stopt de extra geluidsproductie uiterlijk om 00.30 uur de volgende dag
  • Bij een festiviteit op vrijdag of zaterdag stopt de extra geluidsproductie uiterlijk om 01.00 uur de volgende dag
  • U mag alleen binnen meer geluid maken, niet op een buitenterrein of terras. Ramen en deuren moeten gesloten blijven
  • De melding is geen reden om meer overlast te veroorzaken dan nodig is. De politie mag altijd optreden bij overlast.

In het Activiteitenbesluit leest u meer over de eisen die gelden op het gebied van het voorkomen van geluidhinder.

Activiteitenbesluit (pdf) (Rijksoverheid.nl)

Sportterrein

Op een sportterrein kunt u maximaal 12 activiteiten per jaar houden waarvoor de geluidsnormen niet gelden. Deze activiteiten moeten wel verband houden met de beoefende sport(en). Het kunnen 12 sportactiviteiten zijn, of 11 sportactiviteiten en 1 festiviteit.

De organisatie doet minimaal 4 weken voor de activiteit of festiviteit schriftelijk een melding bij de gemeente.

Sportverlichting

Tijdens maximaal 12 afzonderlijke sportactiviteiten per kalenderjaar mag de verlichting langer aanblijven. U moet de gemeente hierover wel minstens 10 werkdagen voor de festiviteit informeren met een melding.

Collectieve festiviteiten

Naast de melding zijn er speciale dagen waarop bedrijven zich niet hoeven te houden aan de geluidsvoorschriften, de zogenaamde collectieve festiviteiten:

  • Koningsdag: op de dag zelf en de aansluitende nacht, maar alleen gedurende de openingstijden van het bedrijf
  • Haarlem Jazzstad: op vrijdag en de aansluitende nacht en op zaterdag en de aansluitende nacht, maar alleen tijdens de openingstijden van het bedrijf
  • Luilak: op de nacht van vrijdag op zaterdag voorafgaand aan Pinksteren, tot 7.00 uur 's ochtends
  • Oudejaarsnacht: op de nacht van 31 december op 1 januari, tot 7.00 uur 's ochtends
  • De Popronde: op de dag zelf en de aansluitende nacht, maar alleen gedurende de openingstijden van het bedrijf.

Met Luilak en op oudejaarsnacht mogen alle horecabedrijven tot 7.00 uur open zijn.