Melding geluid festiviteiten en verlichting sportterrein

Bedrijven mogen niet boven een bepaalde geluidsnorm geluid produceren. Elk bedrijf mag hiervan 1 keer per jaar afwijken. Bijvoorbeeld voor een jubileum, sportdag, of een andere gelegenheid die naar verwachting meer geluid geeft dan normaal. U meldt dit minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk bij de gemeente, met een zogenaamde kennisgeving.

Op een sportterrein mag u maximaal 12 activiteiten per jaar organiseren waarbij u zich niet aan de geluidsnorm hoeft te houden. Daarvoor mag ook de verlichting langer aan blijven. Deze activiteiten meldt u minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente.

Geluid festiviteiten en verlichting sportterrein U logt in met DigiD of eHerkenning

Voorwaarden

Sportterrein

Sportverlichting

Collectieve festiviteiten