Melden stormschade of wateroverlast

U kunt een melding doen van afgebroken takken, andere stormschade of wateroverlast. Het hangt van de soort melding af bij wie u uw melding doet.

Noodsituatie: 112

Bel alleen bij levensbedreigende situaties het noodnummer 112.

Voorbeelden dringend gevaar stormschade

  • Instortingsgevaar
  • losgeraakte dakpannen of gevelplaten
  • boom dreigt over openbare weg te vallen.

Voorbeelden dringend gevaar wateroverlast

  • Risico op kortsluiting of brand
  • u kunt uzelf niet in veiligheid brengen.

Spoed, maar niet levensbedreigend

Heeft uw melding wel spoed, maar is hij niet levensbedreigend? Dan kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 023. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Buiten onze openingstijden kunt u uw melding doorgeven aan de afdeling Handhaving via: 023 511 4950. De meldkamer is maandag tot en met zaterdag bereikbaar tot 23.00 uur. Zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur.

U kunt spoedeisende meldingen ook doorgeven aan de politie via 0900-8844. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Voorbeelden geen dringend gevaar stormschade

  • Omgevallen boom in de berm
  • de boom ligt niet op doorgaande weg.

Voorbeelden geen dringend gevaar wateroverlast

  • Losliggende putdeksels
  • verstopte riolering of afwatering.

Geen spoed, wel melden

Gaat het om een melding die geen spoed heeft? Geef uw melding dan online door of bel tijdens onze openingstijden (werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur) met telefoonnummer 14 023.

Is er geen dringend gevaar en schade aan uw woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Hierbij kan het gaan om een omgevallen boom in uw tuin.

Dringend of niet?

Weet u niet zeker of het gaat om een dringende melding of niet? Kijk dan op www.brandweer.nl/brandveiligheid/storm-en-wateroverlast.