Melden overlast te water

Overlast op het water meldt u, afhankelijk van de soort overlast, bij de gemeente, de Havendienst, of bij het Hoogheemraadschap Rijnland.

Overlast en drukte op het water

Bij de gemeente meldt u:

  • geluidsoverlast
  • overlast door drukte op het water
  • illegale vaartuigen

Melding doen bij de gemeente

Watervervuiling, dode vissen, hoog water

Spoedgevallen over de kwaliteit van het water en de dijken meldt u bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bijvoorbeeld: te hoog water, veel dode vissen, olievervuiling op het water of lekkage in een dijk.

Rijnland is te bereiken via: 071 306 35 35 (ook buiten kantoortijden).

Voor minder spoedeisende gevallen over bijvoorbeeld verontreiniging van het oppervlaktewater gebruikt u het meldingsformulier van Rijnland.

Meldingsformulier Rijnland

Noodsituatie: 112

Bel bij een noodsituatie het alarmnummer 112.

Is politieoptreden nodig bij overlast door ongewenst gedrag? Dan belt u 0900 8844.