Meeuwenoverlast

Van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de wet beschermd. Dit maakt het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan.

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te broeden. Vooral op platte daken, dakkapellen en halfschuine daken. Als bewoner kunt u wel zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest is.

Toch een nest met eieren op uw dak? Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet rapen of kapot maken.

Geef meeuwen geen eten

Meeuwen hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuw.

Schoonvegen dak samen met uw buren

Een simpele methode is om vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op te gaan en het schoon te vegen. De storende aanwezigheid en het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet.

Niet iedereen kan of durft een dak op. Het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.

Maatregelen met subsidie

De beste methode om uw dak vrij te houden van meeuwen en nesten is het laten aanbrengen van meeuwenwering zoals vogelnetten en vogelpinnen. Dit doet een professioneel bedrijf. De kosten hiervoor bedragen bij een doorsnee plat dak zonder obstakels 300 euro tot 800 euro. De gemeente vergoedt van deze kosten maximaal 350 euro.

Wat moet u doen?

  • U neemt contact op met Anticimex via www.meldpunthaarlem.nl of via telefoonnummer 0320 252 126 en maakt een afspraak.
  • Anticimex kijkt of er op dit moment geen meeuwen op uw dak nestelen.
  • Anticimex adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn.
  • U gaat akkoord met de kosten en u laat de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus 350 euro.