Meeuwenoverlast

Van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn wettelijk beschermde diersoorten. Dat maakt het lastig om de overlast van meeuwen tegen te gaan.

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een plekje om hun nest te bouwen en om te broeden. Vooral op platte daken, dakkapellen en halfschuine daken zoeken ze een plek voor hun nest. Als bewoner kunt u wel zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. Door platte daken onbereikbaar te maken door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest is.

Is er toch een nest met eieren op uw dak? Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet rapen of kapot maken.

Geef meeuwen geen eten

Schoonvegen dak samen met uw buren

Maatregelen met subsidie