Meerwijk

Meerwijk vormt de zuidoosthoek van Schalkwijk. De opbouw met veel flats en sociale woningbouw, kreeg gestalte in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Diverse complexen uit die tijd hebben al plaatsgemaakt voor nieuwbouw. In Meerwijk wonen ruim 8.000 Haarlemmers. Het grote winkelcentrum Schalkwijk ligt in Meerwijk. Groen is er in de vorm van de oostelijk gelegen Poelpolder.

Buurten in Meerwijk

  • Archimedesbuurt
  • Erasmusbuurt
  • Meerwijkplas
  • Nobelprijsbuurt
  • Poelpolder-Zuid
  • Spijkerboorbuurt
  • Winkelcentrum Schalkwijk

Overzichtskaarten wijken en buurten Haarlem

Overzichtskaart wijken van Haarlem 2016
Overzichtskaart buurten van Haarlem 2016

Meerwijk in cijfers

Haarlem in cijfers

Bij Haarlem in cijfers vindt u onder Gebiedsindeling de gegevens over de wijken en buurten.

Cijfers wijken en buurten