Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte (IVORIM)

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige buien, maar ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een apart riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.

Actueel

De gemeente heeft tussen april en november 2019 drie scenario’s uitgewerkt gebaseerd op gemeentelijk beleid en wensen van bewoners en belanghebbenden. 14 november 2019 heeft de commissie beheer gekozen voor de Meerwijk ‘maximaal’ variant die maximale aandacht heeft voor de bewonerswensen en het veranderende klimaat. Nu de koers helder is, kan het masterplan voor integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk opgesteld worden.

Parallel aan het traject van het groot onderhoud loopt het project warmtenet. De gemeente werkt hierbij samen met Firan aan een haalbaarheidsonderzoek naar een open warmtenet in Schalkwijk dat gevoed gaat worden door een lokale warmtebron.

Warmtenet

Planning

  • November 2019: keuze voorkeursvariant 'Meerwijk maximaal verbeterd'
  • eind 2e kwartaal 2020: vaststellen masterplan door de gemeenteraad
  • Online presentatie masterplan op www.haarlem.nl/mijnmeerwijk
  • Vanaf het 3e kwartaal 2020: masterplan op hoofdlijnen uitwerken naar voorlopig ontwerp
  • Vanaf kwartaal 3 of 4 start het participatietraject per woonbuurt voor het voorlopig ontwerp
  • Vanaf 2022 start de uitvoering in de 1e woonbuurt.

Denk mee en klankbordgroep

In maart 2019 konden bewoners van Meerwijk meedenken met de plannen voor de vernieuwing van de openbare ruimte. Dit leverde ongeveer 120 reacties en ideeën op, zowel via een online platform als via een ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci. Lees alle ideeën en reacties op de pagina Mijn Meerwijk.

De klankbordgroep bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep voedt het project met ideeën en stelt kritische vragen. U kunt zich nog steeds voor de klankbordgroep aanmelden via meerwijk@haarlem.nl onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM.

Vanuit het project warmtenet worden bewoners ook gevraagd om mee te denken. Inwoners van Meerwijk kunnen zich hiervoor opgeven via meerwijk@haarlem.nl.

Documenten

Documenten Commissie Beheer 14 november (agendapunt 13)

Participatieverslag IVORIM 14 mei 2019 (pdf 5 MB)

Verslag klankbordbijeenkomst IVORIM 4 april 2019 (pdf, 962 kB)

Presentatie werksessie klankbordbijeenkomst IVORM 4 april 2019 (1,5 MB)

Presentatie Frits Vermeijs 4 april 2019 (658 kB)

Verslag klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet 29 januari 2019 (pdf, 1,8 MB)

Presentatie Stand van zaken en terugkoppeling IVORIM klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 1,5 MB)

Presentaties warmtenet klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 962 kB)

Klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet Meerwijk 16 oktober 2018 (pdf 1,7 MB)

Uitgangspuntennotitie IVORIM vindt u onder agenda punt 13 van de vergadering van de Commissie Beheer van 17 januari 2019. Het gaat om grote bestanden van soms meer dan 40 MB.

Contact

Heeft u vragen over de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk? Kijk dan of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar meerwijk@haarlem.nl.