Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte (IVORIM)

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige buien, maar ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een apart riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.

Voor actuele projectinformatie kijkt u op haarlem.nl/mijnmeerwijk.

Actueel

Planning

Denk mee en klankbordgroep

Documenten

Contact