Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte (IVORiM)

Een groot aantal wegen in Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Ook zijn er maatregelen nodig aan de riolering. Dit schept kansen voor een grootschalige integrale aanpak. Het gaat daarbij om groot onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte.

Actueel

Er ligt inmiddels een Plan van Aanpak voor de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. Parallel aan dit project loopt het Energietransitie-proces vanuit het programma Haarlem Klimaat Neutraal 2030. De gemeente werkt hierbij met Alliander aan een haalbaarheidsonderzoek naar een open warmtenet in Schalkwijk die gevoed gaat worden door een lokale warmtebron.

Warmtenet

Planning

Naar verwachting start de uitvoering van het vervangen van de riolering en de verbetering van de openbare ruimte in 2019. Het plan wordt in fases uitgevoerd.

Inspraak en meedoen

Tijdens de jaarvergadering maart 2018 in Meerwijk is een klankbordgroep in het leven geroepen. Als u mee wil denken kunt u zich hiervoor opgeven via: schalkwijk@haarlem.nl o.v.v. Klankbordgroep IVORiM. Vanuit het project Energietransitie worden bewoners ook gevraagd mee te denken. Inwoners van Meerwijk kunnen zich opgeven via degroenemug@haarlem.nl.

Documenten

Klankbord bijeenkomst IVORiM-Warmtenet Meerwijk d.d. 16 oktober 2018 (pdf 1,7 MB)

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Hogeveen. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl