Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte (IVORIM)

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige buien, maar ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een apart riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas.

Actueel

Er zijn veel uitgangspunten op een rij gezet, ook vanuit de wijk. Deze uitgangspunten nemen we op in een zogenaamd masterplan. Dit masterplan is het vertrekpunt voor het project integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. De hele maand maart konden bewoners van Meerwijk meedenken. Dit leverde ongeveer 120 reacties en ideeën op, zowel via dit platform als via onze ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci. Lees alle ideeën en reacties op de pagina Mijn Meerwijk.

Parallel aan het traject van het groot onderhoud loopt het project warmtenet. De gemeente werkt hierbij samen met Firan aan een haalbaarheidsonderzoek naar een open warmtenet in Schalkwijk dat gevoed gaat worden door een lokale warmtebron.

Warmtenet

Planning

  • 2e en 3e kwartaal 2019: uitwerken scenario's en afronden Masterplan.
  • 3e kwartaal: Masterplan op hoofdlijnen + informatieavond over Masterplan.
  • Vanaf het 4e kwartaal 2019 start de uitwerking Masterplan op hoofdlijnen naar voorlopig ontwerp per buurt. 

Denk mee en klankbordgroep

De hele maand maart konden bewoners van Meerwijk meedenken. Dit leverde ongeveer 120 reacties en ideeën op, zowel via het platform Mijn Meerwijk als via onze ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci. Lees alle ideeën en reacties op de pagina Mijn Meerwijk.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep voedt het project met ideeën en stelt kritische vragen. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden via meerwijk@haarlem.nl onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM.

Vanuit het project warmtenet worden bewoners ook gevraagd om mee te denken. Inwoners van Meerwijk kunnen zich hiervoor opgeven via meerwijk@haarlem.nl.

Documenten

Participatieverslag IVORIM 14 mei 2019 (pdf 5 MB)

Verslag klankbordbijeenkomst IVORIM 4 april 2019 (pdf, 962 kB)

Presentatie werksessie klankbordbijeenkomst IVORM 4 april 2019 (1,5 MB)

Presentatie Frits Vermeijs 4 april 2019 (658 kB)

Verslag klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet 29 januari 2019 (pdf, 1,8 MB)

Presentatie Stand van zaken en terugkoppeling IVORIM klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 1,5 MB)

Presentaties warmtenet klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 962 kB)

Klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet Meerwijk 16 oktober 2018 (pdf 1,7 MB)

Uitgangspuntennotitie IVORIM vindt u onder agenda punt 13 van de vergadering van de Commissie Beheer van 17 januari 2019. Het gaat om grote bestanden van soms meer dan 40 MB.

Contact

Heeft u vragen over de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk? Kijk dan of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar meerwijk@haarlem.nl.

Aanmelden online nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.