Meerwijk integrale vernieuwing openbare ruimte (IVORIM)

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met de vernieuwing willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige buien, maar ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een apart riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

Actueel

Er zijn veel uitgangspunten op een rij gezet, ook vanuit de wijk. Deze uitgangspunten nemen we op in een zogenaamd masterplan. Dit masterplan is het vertrekpunt voor het project integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. Parallel aan dit project loopt het project warmtenet. De gemeente werkt hierbij samen met Firan aan een haalbaarheidsonderzoek naar een open warmtenet in Schalkwijk dat gevoed gaat worden door een lokale warmtebron.

Warmtenet

Planning

Naar verwachting start de uitvoering van het vervangen van de riolering en de verbetering van de openbare ruimte in 2020. Het plan wordt in fases uitgevoerd.

Inspraak en meedoen

Er is een klankbordgroep van bewoners en de wijkraad die in deze fase van het project meedenkt. De groep voedt het project met ideeën en stelt kritische vragen. Wilt u ook meedenken? Meldt u zich dan aan via meerwijk@haarlem.nl, onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM. Vanuit het project warmtenet worden bewoners ook gevraagd om mee te denken. Inwoners van Meerwijk kunnen zich opgeven via degroenemug@haarlem.nl.

Documenten

Verslag klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet 29 januari 2019 (pdf, 1,8 MB)

Presentatie Stand van zaken en terugkoppeling IVORIM klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 1,5 MB)

Presentaties warmtenet klankbordbijeenkomst 29 januari 2019 (pdf, 962 kB)

Klankbordbijeenkomst IVORIM-Warmtenet Meerwijk 16 oktober 2018 (pdf 1,7 MB)

Uitgangspuntennotitie IVORIM vindt u onder agenda punt 13 van de vergadering van de Commissie Beheer van 17 januari 2019. Het gaat om grote bestanden van soms meer dan 40 MB.

 

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Hogeveen. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl