Denk mee met de gemeente

Meedenken met de gemeente Haarlem, hoe werkt dat als de gemeente een project gaat uitvoeren?

In de meedenkperiode (participatie) kunt u op 3 manieren meedenken:

  1. Tijdens een bewonersbijeenkomst. Omwonenden ontvangen een brief.
  2. Online via de website www.haarlem.nl
  3. Via e-mail of post antwoord@haarlem.nl.

Waar mogelijk worden ideeën verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het college van B en W beoordeelt het voorlopig ontwerp. Als het voorlopig ontwerp is goedgekeurd start de inspraakperiode.

In de inspraakperiode kunt u binnen een termijn van 6 weken op 3 manieren inspreken:

  1. Tijdens een bewonersbijeenkomst. Omwonenden ontvangen een brief.
  2. Online via de website www.haarlem.nl
  3. Via e-mail of post antwoord@haarlem.nl.

Waar mogelijk worden ideeën verwerkt in een definitief ontwerp. Het college van B en W beoordeelt het definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is goedgekeurd start het project.

Inspreken bij de gemeenteraad

U kunt tot en met de inspraakperiode inspreken in de commissie. Ook kunt u contact opnemen met raadsleden. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/meedoen.

Bekijk de infographic over meedenken en meedoen met gemeente Haarlem (pdf).