Mantelzorgvergunning

Ontvangt u mantelzorg en heeft u de regeling voor bezoekersparkeren? Dan kunt u bij uw regeling bezoekersparkeren gratis een extra bundel voor uw mantelzorger(s) aanvragen.

Mantelzorgvergunning aanvragen U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig

Voorwaarden

  • De voorwaarden Bezoekersparkeren gelden ook voor de mantelzorgvergunning
  • U kunt de mantelzorgvergunning alleen aanvragen als u ook de regeling bezoekersparkeren heeft aangevraagd. Ontvangt u mantelzorg maar staat de regeling bezoekersparkeren op een andere naam in uw huishouden? Neem dan contact op met de gemeente
  • U heeft een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorgverzekeringswet of Jeugdwet waarin staat dat u mantelzorg nodig heeft
  • Binnen 4 weken krijgt u schriftelijk bericht of u de mantelzorgvergunning krijgt
  • De mantelzorgvergunning bestaat uit een aanvullende bundel van maximaal € 60 per kalenderjaar. U hoeft voor deze bundel niet te betalen. Het bundelbedrag is lager als u een deel van het kalenderjaar een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorgverzekeringswet of Jeugdwet heeft
  • De mantelzorgvergunning is geldig zolang u een geldige indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorgverzekeringswet of Jeugdwet heeft. De vergunning stopt als u geen indicatie meer heeft. U geeft het aan de gemeente door als uw indicatie stopt
  • De vergunning gaat in op het moment dat uw aanvraag voor de mantelzorgvergunning is goedgekeurd
  • U kunt alleen op straat parkeren met deze vergunning, niet in parkeergarages
  • De vergunning is geen garantie op een parkeerplek.

Kosten

Met de mantelzorgvergunning ontvangt u € 60 bovenop de regeling bezoekersparkeren (dit is minimaal 240 uur extra per kalenderjaar). U hoeft dit bedrag niet te betalen. 

De regeling bezoekersparkeren voor parkeerzone B (binnenstad) is € 25. Dit is 100 uur per kalenderjaar.

De regeling bezoekersparkeren voor parkeerzone C (wijken rondom het centrum) is € 125. Dit is 500 uur per kalenderjaar.

Aanvragen, wijzigen en beëindigen

U vraagt de mantelzorgvergunning aan via de website met uw DigiD. Ook kunt u de aanvraag doen in de publiekshal, aan Zijlvest 39. U kunt met uw DigiD of in de publiekshal uw vergunning wijzigen en beëindigen.

Meesturen indicatie

Heeft u een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Stuur dan bij uw aanvraag een recente verklaring van het CIZ mee.

Heeft u een indicatie van de Zorgverzekeringswet? Stuur dan bij uw aanvraag een recente zorgovereenkomst mee die u heeft gesloten met uw thuiszorgaanbieder. Deze moet door beide partijen ondertekend te zijn.

Heeft u een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een indicatie van de Jeugdwet? Dan is dit al bekend bij de gemeente en hoeft u geen verklaring bij uw aanvraag mee te sturen.

Parkeerzoneskaart

[ipp-dashboard dashboard-id="prod/parkeren/vergunninghouders" height="600"]

Verhuizen

Verhuizen binnen Haarlem

De mantelzorgvergunning is een extra bundel bij uw regeling bezoekersparkeren. Als u verhuist, kunt u uw regeling bezoekersparkeren niet houden. Uw regeling bezoekersparkeren wordt automatisch stopgezet wanneer u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente. Nadat u bent ingeschreven op uw nieuwe adres kunt u de regeling bezoekersparkeren opnieuw aanvragen. Als u een mantelzorgvergunning heeft, hoeft u die niet opnieuw aan te vragen.

Verhuizing in en naar Haarlem

Verhuizing naar een andere gemeente

Als u naar een andere woonplaats verhuist, geeft u dit aan de gemeente door. Uw mantelzorgvergunning wordt automatisch stopgezet.

Aanmelden mantelzorger

Op de Bezoekersparkeren vindt u meer informatie over hoe u uw mantelzorger kunt aanmelden als bezoeker.

Nieuw aanmeldnummer en pincode aanvragen

U gebruikt het aanmeldnummer en pincode van uw regeling bezoekersparkeren. Bent u uw aanmeldnummer en pincode kwijt? U kunt deze opnieuw aanvragen in uw beheeromgeving. Het systeem maakt dan een nieuw aanmeldnummer en een nieuwe pincode voor u. Het oude aanmeldnummer en de pincode zijn dan niet meer te gebruiken.

Is het voor u niet mogelijk om in te loggen in uw beheeromgeving? U kunt uw aanmeldnummer en pincode ook wijzigen door te bellen met de gemeente via 14 023. Wij sturen u dan per brief een nieuw aanmeldnummer en pincode toe.

Parkeerabonnement mantelzorger binnenstad

Woont u in de binnenstad en heeft u een mantelzorger die niet in Haarlem woont? U kunt voor uw mantelzorger een gratis abonnement aanvragen voor de parkeergarages Houtplein of de Kamp. U kunt dit parkeerabonnement aanvragen via de pagina Parkeerabonnement mantelzorger binnenstad.

Contact

Vragen en opmerkingen over de mantelzorgvergunning kunt u mailen naar antwoord@haarlem.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.