Parkeervergunning maatschappelijke instellingen

Bent u vrijwilliger of werknemer bij een maatschappelijke instelling in parkeerzone C? Dan kunt u de parkeervergunning voor uw instelling aanvragen als u geregistreerd staat in het register van de Kamer van Koophandel (KvK).

Aanvragen maatschappelijke parkeervergunning Onder het kopje Meesturen staat welke bijlage(n) u met uw aanvraag mee moet sturen

Voorwaarden

Instellingen die in aanmerking komen voor de maatschappelijke vergunning

Meesturen

Kenteken aanmelden

Verlies of diefstal

Contact