Parkeervergunning maatschappelijke instellingen

Bent u vrijwilliger of werknemer bij een maatschappelijke instelling in parkeerzone C? Dan kunt u de parkeervergunning voor uw instelling aanvragen als u geregistreerd staat in het register van de Kamer van Koophandel (KvK).

Aanvragen maatschappelijke parkeervergunning Onder het kopje Meesturen staat welke bijlage(n) u met uw aanvraag mee moet sturen

Voorwaarden

 • De instelling is gevestigd in parkeerzone C. Gebruik bij uw aanvraag alleen de bedrijfsgegevens van de betreffende vestiging in de zone. U kunt niet de algemene gegevens van een hoofdvestiging gebruiken als dit niet de betreffende locatie is
 • U staat geregistreerd in het Kamer van Koophandel uittreksel van de instelling
 • U kunt maximaal 4 vergunningen aanvragen per instelling
 • Een vergunning kost € 150 per stuk per jaar
 • Voor elke vergunning ontvangt u een activeringscode
 • De vergunning is alleen te gebruiken in parkeerzone C
 • Met elke vergunning kunt u 1 kenteken per keer aanmelden
 • De vergunning is te gebruiken op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur

Instellingen die in aanmerking komen voor de maatschappelijke vergunning

Maatschappelijke instellingen met de volgende SBI codes komen in aanmerking voor de maatschappelijke vergunning:

 • Dienstverlening voor het onderwijs, SBI code 8560
 • Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten, SBI code 8720
 • Sociale werkzoorziening, SBI code 32991
 • Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg, SBI code 87901
 • Maatschappelijke opvang met overnachting, SBI code 87902
 • Lokaal welzijnswerk, SBI code 88993
 • Welzijnswerk voor ouderen, SBI code 88102
 • Maatschappelijk werk, SBI code 88992
 • Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn, SBI code 88999
 • Religieuze organisaties, SBI code 94911
 • Musea, SBI code 91021

Meesturen

Met uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Een (verkort) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn
 • Bent u niet geregistreerd als functionaris in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Dan stuurt u een machtiging mee waaruit blijkt dat u namens de instelling de vergunning mag aanvragen. Deze machtiging moet ondertekend zijn door een geregistreerde functionaris in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Kenteken aanmelden

Meerdere vrijwilligers en medewerkers binnen de instelling kunnen afwisselend gebruik maken van 1 vergunning. Vult u uw activeringscode en het gewenste kenteken in. De activeringscode vindt u in de vergunningsbrief. U kunt per vergunning 1 kenteken aanmelden.

Kenteken aanmelden

Verlies of diefstal

Heeft u de activeringscode niet ontvangen of bent u deze verloren? Neem contact op met de gemeente via antwoord@haarlem.nl of 14 023 en u krijgt een nieuwe code toegestuurd.

Contact

Vragen en opmerkingen over de maatschappelijke vergunning kunt u mailen naar antwoord@haarlem.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023.