Parkeervergunning maatschappelijke instellingen

Bent u vrijwilliger of werknemer bij een maatschappelijke instelling in parkeerzone C (Noord, Oost, Zuid of West)? Dan kunt u de parkeervergunning voor uw instelling aanvragen als u geregistreerd staat in het register van de Kamer van Koophandel (KvK). Er worden maximaal 4 vergunningen per instelling verstrekt.

Aanvragen maatschappelijke parkeervergunning Onder het kopje Meesturen staat welke bijlage(n) u met uw aanvraag mee moet sturen

Voorwaarden

Meesturen

Kosten

Kenteken aanmelden

Verlies of diefstal

Contact