Loket Haarlem

Loket Haarlem is samengevoegd met de sociaal wijkteams. Voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal wijkteam in uw buurt.

Voor informatie en contact zie www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.