Loden leidingen

Kraanwater is in Nederland van hoge kwaliteit. In enkele specifieke situaties kan er te veel lood in kraanwater voorkomen. Dit kan komen door loden leidingen in huizen en gebouwen van vóór 1960. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met 7 jaar.  De Gezondheidsraad adviseert om loden leidingen te vervangen.

De watermeter en de waterleiding vóór de watermeterzijn in Haarlem eigendom van PWN. Zij hebben alle loden leidingen vervangen, heel soms wordt er nog een restant gevonden en verwijderd. Achter de watermeter (in de woning) is de waterleiding eigendom van de eigenaar van de woning of het gebouw.

Op de website van PWN ziet u hoe u kunt controleren of u loden leidingen in uw woning heeft.  En wat u dan kunt doen. Op de website van de GGD Kennemerland vindt u informatie over lood en gezondheid. Als u een woning huurt kunt u ook informatie opvragen bij uw verhuurder.