Ligplaatsvergunning pleziervaartuig

Voor een ligplaats voor pleziervaartuigen in de Haarlemse wateren heeft u een vergunning nodig. Als u een ligplaatsvergunning aanvraagt, dan betaalt u eenmalig een bedrag voor de behandeling van uw aanvraag. Dit bedrag moet u ook betalen als u geen vergunning krijgt. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Kosten. 

Op dit moment staan er meer dan 1000 personen op de wachtlijst voor een ligplaats. Daarom heeft de gemeente besloten de wachtlijst tijdelijk stop te zetten. De personen die al op de wachtlijst staan, blijven op de lijst staan.

U kunt uw ligplaatsvergunning schriftelijk wijzigen of opzeggen. Het is niet mogelijk om een ligplaats over te nemen. Bijvoorbeeld als u van iemand een boot koopt die al in een Haarlemse gracht of singel ligt. U moet een eigen ligplaatsvergunning aanvragen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Havendienst via havendienst@haarlem.nl

Categorieën ligplaatsen

Kosten

Voorwaarden ligplaatsvergunning

Wijzigen of opzeggen ligplaatsvergunning