Ligplaatsvergunning pleziervaartuig

Voor een ligplaats voor pleziervaartuigen in de Haarlemse wateren heeft u een vergunning nodig. Als u een ligplaatsvergunning aanvraagt, dan betaalt u eenmalig € 74 voor de behandeling van uw aanvraag. Dit bedrag moet u ook betalen als u geen vergunning krijgt. 

Er is een wachtlijst voor de ligplaatsen. Alleen als u bent ingeschreven in de gemeente Haarlem kunt u zich inschrijven voor deze wachtlijst. U ontvangt binnen 3 maanden een e-mail met een formulier. In dit formulier staan alle beschikbare ligplaatsen. U kunt uw voorkeur voor een ligplaats invullen. 

Het is niet mogelijk om een ligplaats over te nemen. Bijvoorbeeld als u een boot koopt die in een Haarlemse gracht of singel ligt. U moet een eigen ligplaatsvergunning aanvragen.

Inschrijven voor ligplaats U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Categorieën ligplaatsen

Voorwaarden ligplaatsvergunning

Kosten

Opzeggen ligplaats

Wijzigen ligplaats

Wijzigen boot

Contact