Ligplaatsvergunning pleziervaartuig

Voor een ligplaats in de Haarlemse grachten en singels heeft u een vergunning nodig. Als u een ligplaatsvergunning aanvraagt, dan betaalt u eenmalig de leges. Dit bedrag moet u ook betalen als uw vergunning wordt geweigerd. Er is een wachtlijst voor de ligplaatsen. Op dit moment staan er 850 personen op de wachtlijst. U kunt zich met uw DigiD inschrijven op deze wachtlijst. U ontvangt binnen drie maanden een e-mail met een formulier. In dit formulier staan alle beschikbare ligplaatsen. U kunt uw voorkeur voor een ligplaats invullen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Havendienst via havendienst@haarlem.nl. U kunt uw ligplaatsvergunning schriftelijk wijzigen of opzeggen.
Het is niet mogelijk om een ligplaats over te nemen. Bijvoorbeeld als u een boot koopt die al in een Haarlemse gracht of singel ligt. U moet een eigen ligplaatsvergunning aanvragen.

Inschrijven voor ligplaats U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Categorieën ligplaatsen

Er zijn ligplaatsen voor vaartuigen:

 • tot 5 meter
 • tot 7 meter
 • tot 10 meter
 • tot 15 meter
 • tot 25 meter

Nabij Land in Zicht is een aantal boxen beschikbaar. U moet hiervoor ook inschrijven. De boxen hebben de volgende afmetingen:

 • 6 x 2,5 meter
 • 6 x 3 meter
 • 7 x 3,2 meter
 • 8 x 3,4 meter
 • 9 x 3,3 meter
 • 10 x 3,5 meter
 • 11 x 4 meter

Kosten

Als u een ligplaatsvergunning aanvraagt, dan betaalt u eenmalig € 71,80. Dit bedrag moet u ook betalen als uw vergunning wordt geweigerd. Voor de ligplaatsen gelden de volgende jaartarieven:

Lengte ligplaats Tarief
tot 5 meter € 240
tot 7 meter € 387
tot 10 meter € 489
tot 15 meter € 724
tot 25 meter € 1.130
Afmeting ligplaats Land in Zicht Tarief
6 x 2,5 meter € 607
6 x 3 meter € 730
7 x 3,2 meter € 908
8 x 3,4 meter € 1.102
9 x 3,3 meter € 1.205
10 x 3,5 meter € 1.419
11 x 4 meter € 1.784

Voorwaarden ligplaatsvergunning

Heeft u een ligplaatsvergunning? Dan houdt u zich aan de regels die op het water gelden, zoals de Verordening Haarlemse Wateren. Uw vaartuig moet volgens het Binnenvaartpolitiereglement een naam hebben.

Hieronder leest u de belangrijkste regels. Houdt u zich niet aan de regels? Dan loopt u kans op een boete en/of u raakt uw vergunning kwijt.

 • Uw vaartuig (inclusief eventuele motor) is niet langer dan de lengte van de ligplaats.
 • Uw vaartuig maakt u alleen vast aan de afmeervoorzieningen die daarvoor zijn bedoeld. U maakt uw boot niet vast aan bomen, palen of andere voorwerpen.
 • U mag geen eigen afmeervoorzieningen aan de kademuur of aan andere zaken van de gemeente bevestigen.
 • Uw vaartuig moet een vignet van de havendienst hebben.
 • Uw vaartuig mag geen drenkelingentrappen (deels) blokkeren.
 • U mag niet zonder ontheffing op een andere ligplaats afmeren dan uw eigen ligplaats. Verblijft u met uw vaartuig op een passantenligplaats dan moet u havengeld betalen.
 • U mag niet overnachten op uw ligplaats.
 • U moet uw vaartuig drijvend houden.

Wijzigen of opzeggen ligplaatsvergunning

U kunt uw ligplaatsvergunning opzeggen met het opzeggingsformulier. Blijven er na opzeggen van uw ligplaatsvergunning volle kwartalen over? Dan kunt u vragen om restitutie. Hiervoor betaalt u € 20,00 voor de administratieve kosten. Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat u eventueel terugkrijgt.

Opzeggingsformulier (pdf)

Wijzigen

Als u van vaartuig verandert, geeft u dit door met het wijzigingsformulier. Het doorgeven van de wijziging kost € 20,00.

Wijzigingsformulier (pdf)

Andere ligplaats

Wilt u een andere ligplaats? Neem dan contact op met de havendienst via havendienst@haarlem.nl.