Lening monumentenfonds

Voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumentenpanden kunt u een lening uit het monumentenfonds aanvragen. Deze regeling is vooral bedoeld voor woonhuizen. Bij de gemeente dient u het verzoek in om te mogen lenen. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn beheert het monumentenfonds. Het bedrag dat u leent, wordt uit het fonds gehaald en voor u gereserveerd in een bouwkrediet. U ontvangt dit geld niet als een directe subsidie.

Lening monumentenfonds aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Lening niet voor moderne toevoegingen

Meesturen

Afhandeling aanvraag

Restantbedrag

Documenten