Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs? Of naar basisonderwijs op basis van geloofsovertuiging? Dan kunt u een aanvraag leerlingenvervoer indienen. U kunt ook een aanvraag indienen als uw kind gehandicapt is en naar regulier onderwijs gaat.
U vraagt het vervoer of de financiële vergoeding online aan. U kunt de aanvraag op elk moment indienen. De vergoeding gaat in op de datum waarop de gemeente uw aanvraag ontvangt. Wilt u dat de aanvraag op een andere datum ingaat? Dan mag de ingangsdatum van de aanvraag niet in het verleden liggen. 

Heeft u uw aanvraag niet voor 1 juni ingediend? Dan kunnen wij niet de zekerheid geven dat het leerlingenvervoer op de eerste schooldag is geregeld. U bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer via telefoonnummer 023 511 5675.

Leerlingenvervoer aanvragen Vergeet niet alle gevraagde documenten mee te sturen.

Voorwaarden

Eigen bijdrage

Bijlagen meesturen

Afhandelingstermijn

Regiorijder

Veelgestelde vragen

Contact

Onafhankelijke cliëntondersteuning