Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs? Of naar basisonderwijs op basis van geloofsovertuiging? Dan kunt u een aanvraag leerlingenvervoer indienen. U kunt ook een aanvraag indienen als uw kind gehandicapt is en naar regulier onderwijs gaat.
U vraagt het vervoer of de financiële vergoeding online aan. U kunt de aanvraag op elk moment indienen. De vergoeding gaat in op de datum waarop de gemeente uw aanvraag ontvangt. Wilt u dat de aanvraag op een andere datum ingaat? Dan mag de ingangsdatum van de aanvraag niet in het verleden liggen. 

Heeft u uw aanvraag niet voor 1 juni ingediend? Dan kunnen wij niet de zekerheid geven dat het leerlingenvervoer op de eerste schooldag is geregeld. U bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

Na de zomer 2019 is er een andere vervoerder. Lees hierover meer onder het kopje Regiorijder nieuwe vervoerder.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer via telefoonnummer 023 511 5675.

Leerlingenvervoer aanvragen Vergeet niet alle gevraagde documenten mee te sturen.

Voorwaarden

  • Wij toetsen de aanvraag onder andere op schoolsoort, afstand van huis tot (meest toegankelijke) school. En op leerbaarheid / zelfredzaamheid van uw kind, handicap en uw inkomen.
  • Gaat uw kind naar een school op basis van geloofsovertuiging? Dan moet de afstand tussen huis en school meer dan 6 kilometer zijn.

U komt niet aanmerking voor vergoeding leerlingenvervoer als u:

  • uw kind door uw werk niet naar school kunt brengen
  • meerdere schoolgaande kinderen heeft
  • geen eigen vervoer heeft.

Om de situatie goed te kunnen beoordelen kunnen wij uw kind door een onafhankelijk arts laten onderzoeken.

Alle voorwaarden vindt u in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015.

Eigen bijdrage

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of naar een school op basis van geloofsovertuiging? Dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt gebaseerd op het gecorrigeerde verzamelinkomen van uw gezin. Dit is het inkomen dat u verdiende 2 jaar vóór het schooljaar waarover u een vergoeding aanvraagt. U telt hierbij ook het inkomen van uw fiscaal partner. Of u een fiscale partner heeft, is afhankelijk van uw situatie. Meer hierover kunt u lezen op de website van de belastingdienst.
Gaat uw aanvraag over het schooljaar 2016/2017 dan moet u het verzamelinkomen van 2014 opgeven. U vindt uw verzamelinkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

De gemeente kan van u ook een eigen bijdrage vragen als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is. Bij de gemeente kunt u informeren hoe hoog deze eigen bijdrage is.

Fiscale partner (belastingdienst.nl)
Inkomensverklaring (belastingdienst.nl)

Bijlagen meesturen

U moet een aantal bijlagen meesturen met het formulier. De bijlagen kunt u tegelijk met het formulier online meesturen. Als dit niet mogelijk is, kunt u de bijlagen nasturen met de post.

Stuur de bijlagen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling JOS/Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Vermeld op alle bijlagen die u per post verstuurt de naam van uw kind.

Afhandelingstermijn

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u een vergoeding krijgt. Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tijd om uw aanvraag compleet te maken. Deze extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld. Heeft u een complexe aanvraag, dan kan de gemeente de afhandelingstermijn eenmalig met 4 weken verlengen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Regiorijder nieuwe vervoerder

Na de zomer 2019 rijden leerlingen in gemeente Haarlem die gebruik maken van leerlingenvervoer met de Regiorijder.

De Vervoercentrale regelt het vervoer en zorgt ervoor dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Dat neemt niet weg dat het bij de start van het nieuwe schooljaar soms wat anders gaat dan gewend. Voor de reizigers in het leerlingenvervoer geldt aan het begin van elk schooljaar dat routes en tijden misschien anders zijn. En de nieuwe vervoerder heeft aan het begin van het schooljaar wat extra tijd nodig om in te werken. Ook kunnen er andere chauffeurs rijden. De vervoercentrale, de vervoerbedrijven en de gemeente doen hun best om deze inwerkperiode zo kort en rustig mogelijk te houden en het vervoer snel in goede banen te leiden.

Lees meer over de Regiorijder

Veelgestelde vragen

Mijn kind heeft een beschikking voor leerlingenvervoer in dit schooljaar. Moet ik voor het komend schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, de beschikking die u heeft voor dit schooljaar heeft een einddatum. Dit is in de meeste gevallen de laatste schooldag van het schooljaar. Ieder jaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. U dient een nieuwe aanvraag in via de blauwe knop op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. Dan hoeft u alleen de wijzigingen aan te geven en de aanvraag in te dienen.

Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?

U hoeft geen nieuwe schoolverklaring op te vragen als de aanvraag voor dezelfde school is. Als voor het beoordelen van de aanvraag extra of nieuwe informatie nodig is, dan wordt u hierover geïnformeerd door het team leerlingenvervoer. In sommige situaties moet een IB-60 formulier van de Belastingdienst worden meegestuurd. Dit formulier moet u jaarlijks opnieuw aanvragen.

Mijn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?

In geval van co-ouderschap moeten beide ouders een aanvraag leerlingenvervoer indienen bij de eigen gemeente.

Wat moet ik doen als ons gezin gaat verhuizen?

Als het woonadres van de leerling verandert, moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de gemeente. U doet dit via de blauwe knop 'Leerlingenvervoer aanvragen' op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. Daarna past u het adres aan en vult u de ingangsdatum in. Als u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, kunt u de aanvraag indienen.
Houdt u rekening met een verwerkingstijd voor het inplannen van het vervoer vanaf het nieuwe adres. De vervoerder heeft hier maximaal 5 werkdagen voor nodig.

Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?

Als uw kind naar een andere school gaat, dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. U doet dit via de blauwe knop 'Leerlingenvervoer aanvragen' op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. Daarna past u de naam van de school aan én vult u de ingangsdatum in. Als u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, kunt u de aanvraag indienen. Het team Leerlingenvervoer kan u om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld een school- en/of medische verklaring.
Houdt u rekening met een verwerkingstijd voor het inplannen van het vervoer naar het nieuwe adres. De vervoerder heeft hier maximaal 5 werkdagen voor nodig.

Wat moet ik doen als de school van mijn kind gaat verhuizen?

Als de school van uw kind gaat verhuizen, dan moet de school dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente. U moet de wijziging ook zelf doorgeven. Via de blauwe knop 'Leerlingenvervoer aanvragen' op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. Daarna past u het adres van de school aan én vult u de ingangsdatum in. Als u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, kunt u de aanvraag indienen.
Houdt u rekening met een verwerkingstijd voor het inplannen van het vervoer naar het nieuwe adres. De vervoerder heeft hier maximaal 5 werkdagen voor nodig.

Wat moet ik doen als ik voor mijn kind een ander soort leerlingenvervoer wil aanvragen?

Als u voor uw kind het type leerlingenvervoer wilt aanpassen, dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. U doet dit via de blauwe knop 'Leerlingenvervoer aanvragen' op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. Daarna past u de gewenste voorziening aan én vult u de ingangsdatum in. Als u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, kunt u de aanvraag indienen. Het team Leerlingenvervoer kan u om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld een school- en/of medische verklaring.
Houdt u rekening met een verwerkingstijd voor het inplannen van het vervoer. De vervoerder heeft hier maximaal 5 werkdagen voor nodig.

Wat moet ik doen als ik andere wijzigingen wil doorgeven?

Andere wijzigingen die van invloed zijn op het door u aangevraagde leerlingenvervoer kunt u per e-mail haarlem.llv@forseti.nl doorgeven. Geeft u duidelijk aan wat u wilt aanpassen en met ingang van welke datum. Dat kan zijn een wijziging in reisdagen, een structurele wijziging van het ophaal- of afzetadres, wijziging in stage, etc. Het team Leerlingenvervoer kan u om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld een stageovereenkomst.

Mijn kind is rolstoelgebonden tijdens het vervoer. Waar moet ik op letten?

Om te reizen met de (taxi)bus is het per 1 juli 2019 verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar aan een sticker met een gele cirkel waarin een symbool van een veiligheidshaakje staat. Als uw kind tijdens de rit in de rolstoel moet blijven zitten, dan moet deze sticker op de rolstoel zitten. Als de rolstoel deze sticker niet heeft, betekent dit dat uw kind niet mee mag met het leerlingenvervoer. Heeft u vragen over deze certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de leverancier van de rolstoel.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar telefoonnummer 023 511 5675. U kunt ook een e-mail sturen naar haarlem.llv@forseti.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.