Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs? Of naar basisonderwijs op basis van geloofsovertuiging? Dan kunt u een aanvraag leerlingenvervoer indienen. U kunt ook een aanvraag indienen als uw kind gehandicapt is en naar regulier onderwijs gaat.
U vraagt de financiële vergoeding online aan. U kunt de aanvraag op elk moment indienen. De vergoeding gaat in op de datum waarop de gemeente uw aanvraag ontvangt. Wilt u dat de aanvraag op een andere datum ingaat? Dan mag de ingangsdatum van de aanvraag niet in het verleden liggen. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 023.

Leerlingenvervoer aanvragen Vergeet niet alle gevraagde documenten mee te sturen.

Voorwaarden

  • Wij toetsen de aanvraag onder andere op schoolsoort, afstand van huis tot (meest toegankelijke) school. En op leerbaarheid / zelfredzaamheid van uw kind, handicap en uw inkomen.
  • Gaat uw kind naar een school op basis van geloofsovertuiging? Dan moet de afstand tussen huis en school meer dan 6 kilometer zijn.

U komt niet aanmerking vergoeding leerlingenvervoer als u:

  • uw kind door uw werk niet naar school kunt brengen
  • meerdere schoolgaande kinderen heeft
  • geen eigen vervoer heeft.

Om de situatie goed te kunnen beoordelen kunnen wij uw kind door een onafhankelijk arts laten onderzoeken.

Alle voorwaarden vindt u in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015.

Eigen bijdrage

Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of naar een school op basis van geloofsovertuiging? Dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt gebaseerd op het gecorrigeerde verzamelinkomen van uw gezin. Dit is het inkomen dat u verdiende 2 jaar vóór het schooljaar waarover u een vergoeding aanvraagt. U telt hierbij ook het inkomen van uw fiscaal partner. Of u een fiscale partner heeft, is afhankelijk van uw situatie. Meer hierover kunt u lezen op de website van de belastingdienst.
Gaat uw aanvraag over het schooljaar 2016/2017 dan moet u het verzamelinkomen van 2014 opgeven. U vindt uw verzamelinkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

De gemeente kan van u ook een eigen bijdrage vragen als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is. Bij de gemeente kunt u informeren hoe hoog deze eigen bijdrage is.

Fiscale partner (belastingdienst.nl)
Inkomensverklaring (belastingdienst.nl)

Bijlagen meesturen

U moet een aantal bijlagen meesturen met het formulier. De bijlagen kunt u tegelijk met het formulier online meesturen. Als dit niet mogelijk is, kunt de bijlagen nasturen met de post.

Stuur de bijlagen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Stadszaken/Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Vermeld op alle bijlagen die u per post verstuurt de naam van uw kind.

Afhandelingstermijn

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u een vergoeding krijgt. Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tijd om uw aanvraag compleet te maken. Deze extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld. Heeft u een complexe aanvraag, dan kan de gemeente de afhandelingstermijn eenmalig met 4 weken verlengen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar telefoonnummer 14 023. U kunt ook een e-mail sturen naar antwoord@haarlem.nl met als onderwerp Leerlingenvervoer.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.