Leefstraat organiseren

Met een Leefstraat richt u uw straat tijdelijk in als een plek waar u vrij gebruik van kunt maken. In een Leefstraat is geen verkeer mogelijk. Hierdoor ontstaat er ruimte om met uw buren meer dingen samen te doen en kunnen kinderen veilig buiten spelen.

Verantwoordelijkheden en afspraken

 • De bewoners zijn verantwoordelijk voor de (organisatie van de) Leefstraat. Zorg ervoor dat iedereen in de straat het met het plan voor een Leefstraat eens is. Ga langs bij de buren en houd bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst om vragen en zorgen weg te nemen.
 • Start minstens 3 maanden van tevoren met organiseren. Bewoners krijgen op deze manier tijd om aan het idee te wennen. En er is dan voldoende tijd om het evenement te organiseren.

Als de meeste bewoners bereid zijn mee te werken aan de Leefstraat:

 • Zorg voor medewerking en instemming van de gemeente, verkeerspolitie, brandweer en Spaarnelanden. Nood- en hulpdiensten moeten altijd toegang hebben tot de straat.
 • Maak een afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden om samen de situatie ter plaatse te bekijken. Zo kunnen afspraken worden gemaakt om de Leefstraat succesvol en veilig uit te voeren.
 • De gemeente maakt een verkeersbesluit. Een Leefstraat kan niet worden georganiseerd in een doorgaande (fiets) verkeersroute.
 • Maak leefregels met elkaar (spreek elkaar daarop aan). Zet de leefregels op papier en hang het op in de straat.
 • Tijdens de Leefstraat mogen er geen schommels en trampolines op straat geplaatst worden vanwege de veiligheid en de verantwoordelijkheid die de gemeente houdt als beheerder van de openbare weg.
 • U kunt gebruik maken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor het inrichten van de Leefstraat en het uitvoeren van activiteiten voor de bewoners. Kijk voor meer informatie over dit budget en de aanvraag ervan op www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget.

Praktische tips

 • Organiseer een Leefstraat in het voorjaar of in de zomerperiode.
 • Zorg voor stevig materiaal op straat.
 • Plaats geen voetbaldoeltjes. Voetballen op straat kan overlast veroorzaken.

Effect Leefstraat

Wat levert een Leefstraat op?

 • Er ontstaat meer contact tussen buren.
 • Mensen zullen elkaar sneller helpen, omdat ze elkaar kennen.
 • Er ontstaan nieuwe activiteiten in de straat.

Neem contact op met gebiedsverbinder om zelf Leefstraat te organiseren

Interesse om een Leefstraat te organiseren?

Vermeld hierbij de naam of namen en telefoonnummer(s)van de organisator(en), om welke straat het gaat en de gewenste periode voor de Leefstraat.