Leefstraat organiseren

Met een Leefstraat richt u uw straat tijdelijk in als een plek waar u vrij gebruik van kunt maken. In een Leefstraat is geen verkeer mogelijk. Hierdoor ontstaat er ruimte om met uw buren meer dingen samen te doen en kunnen kinderen veilig buiten spelen.

Verantwoordelijkheden en afspraken

 • De bewoners zijn verantwoordelijk voor de (organisatie van de) Leefstraat. Zorg ervoor dat iedereen in de straat het met het plan voor een Leefstraat eens is. Ga langs bij de buren en houd bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst om vragen en zorgen weg te nemen.
 • Start minstens 3 maanden van tevoren met organiseren. Bewoners krijgen op deze manier tijd om aan het idee te wennen. En er is dan voldoende tijd om het evenement te organiseren.

Als de meeste bewoners bereid zijn mee te werken aan de Leefstraat:

 • Zorg voor medewerking en instemming van de gemeente, verkeerspolitie, brandweer en Spaarnelanden. Nood- en hulpdiensten moeten altijd toegang hebben tot de straat.
 • Een Leefstraat kan niet worden georganiseerd in een doorgaande (fiets)verkeersroute.
 • Maak een afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden om samen de situatie ter plaatse te bekijken. Zo kunnen afspraken worden gemaakt om de Leefstraat succesvol en veilig uit te voeren.
 • De gemeente maakt een verkeersbesluit. Dit besluit bestaat uit tijdelijke verkeersregels die de Leefstraat mogelijk maken. Een concept verkeersbesluit ligt altijd nog 6 weken lang ter inzage voor bewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen er ook op reageren. Houd rekening met de benodigde tijd van 6 weken bij het maken van de afspraak met de verkeerspolitie en Spaarnelanden. De gemeente stuurt het concept verkeersbesluit naar de verkeerspolitie voor advies. Zodra het verkeersbesluit definitief is, zijn de bewoners er verantwoordelijk voor dat Spaarnelanden het besluit krijgt. Spaarnelanden kan dan de werkzaamheden voor de Leefstraat plannen.
 • Spaarnelanden regelt hekken en borden voor het afzetten van de straat. Daarnaast zorgt Spaarnelanden voor 2 bloembakken (zonder beplanting) om de straat mee af te zetten. Boomspiegels in de straat kunnen beplant worden door bewoners of direct geadopteerd worden. Spaarnelanden vraagt € 250 voor de werkzaamheden. Dit bedrag kunnen bewoners meenemen bij de subsidieaanvraag (Leefbaarheid en Initiatiefbudget) bij de gemeente.
 • U kunt gebruik maken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor het inrichten van de Leefstraat en het uitvoeren van activiteiten voor de bewoners. Lees meer op www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget.
 • Maak leefregels met elkaar (spreek elkaar daarop aan). Zet de leefregels op papier en hang het op in de straat.
 • Tijdens de Leefstraat mogen er geen schommels en trampolines op straat geplaatst worden vanwege de veiligheid en de verantwoordelijkheid die de gemeente houdt als beheerder van de openbare weg.

Praktische tips

 • Organiseer een Leefstraat in het voorjaar of in de zomerperiode.
 • Zorg voor stevig materiaal op straat.
 • Plaats geen voetbaldoeltjes. Voetballen op straat kan overlast veroorzaken.

Effect Leefstraat

Wat levert een Leefstraat op?

 • Er ontstaat meer contact tussen buren.
 • Mensen zullen elkaar sneller helpen, omdat ze elkaar kennen.
 • Er ontstaan nieuwe activiteiten in de straat.

Neem contact op met gebiedsverbinder om zelf Leefstraat te organiseren

Interesse om een Leefstraat te organiseren?

Vermeld hierbij de naam of namen en telefoonnummer(s)van de organisator(en), om welke straat het gaat en de gewenste periode voor de Leefstraat.